+ Meer informatie

ZUIVELLAND Apk-sticker verdwijnt mogelijk

3 minuten leestijd

DEN HAAG - De apk-sticker verdwijnt mogelijk in 1991 of 1992. Het vignet voor de Algemene Periodieke Keuring van motorvoertuigen, zoals de sticker wat officiëler wordt genoemd, is volgens de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een overbodig controlemiddel geworden.

Over de afschaffing van de sticker wordt gesproken in een projectgroep van de ministeries van verkeer en waterstaat en justitie die wijzigingen van de Wegenverkeerswet voorbereidt. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van verkeer en waterstaat vanmorgen bevestigd.

Met het vignet op de kentekenplaat werd in het verleden nogal vaak gefraudeerd. Echt nodig is dat vignet inmiddels met meer, omdat de naleving van de periodieke keuring voor motorvoertuigen geheel wordt gecontroleerd in het kentekenregister.

Het openbaar ministerie wil voor de komende jaren andere prioriteiten stellen. Zo moet er veel meer aandacht geschonken worden aan inbraken in woningen. Dat aantal inbraken is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Niet veel meer dan IO procent daarvan wordt opgehelderd. Dat is een onaanvaardbaar laag percentage.

Het feit dat er ingebroken is in je eigen huis, is voor veel mensen een schokkend gegeven. Daarbij gaat het niet alleen om het verlies van de gestolen goederen, maar ook om de schade die bij de inbraak Is aangericht. Die is in tal van gevallen groter dan de waarde van de gestolen goederen. Bovendien is daarbij niet alleen de geldswaarde in het geding. De bestolene tilt soms nog zwaarder aan het verlies van bepaalde eigendommen (sieraden bij voorbeeld) die voor hem of haar een emotionele waarde hebben, dan aan de geldelijke schade die daardoor geleden is.

In zon situatie is het frustrerend om te merken dat de politie een voor jouw zeer ingrijpende gebeurtenis ongeïnteresseerd en routinematig afhandelt en laat merken dat de kans erg klein is dat de dief gepakt wordt (en de kans nog kleiner dat je je dierbare spulletjes terugkrijgt). Daar wil het openbaar ministerie nu verandering in bren

Bedrijven moeten maar een particuliere bewakingsdienst inhuren of hun gebouwen op andere wijze beveiligen. Als gevolg van elektronische controlesystemen {rood-lichtcamera's etc.) krijgt justitie veel te veel verkeersovertredingen te verwerken. En het meerijden met trein, tram of bus zonder geldig kaartje is in principe een civielrechtelijke kwestie die de vervoersbedrijven zelf maar met hun cliënten moeten regelen. Aldus het openbaar ministerie.

Capaciteitsverhoging van politie en Justitie (en niet te vergeten het gevangeniswezen) lijkt daarom de aangewezen weg. Daarbij moet tegelijkertijd opgemerkt worden dat de groeiende criminaliteit in ons land heel duidelijk ook te maken heeft met het verminderd normbesef. En dat kan niet los gezien worden van het wegvallen van het beslag van Gods Woord op de maatschappij. i Postcode^woonplaats:

tel. j wenstD een kwartaalabonnementvoor/75.15(2wekengratis) i Naam aanbrenger . set voorraadblikken c. lepekJoosje met vogelmotiel' met eendenmotief d. sieruii van aardewerk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.