+ Meer informatie

DOOPBOEKJES

3 minuten leestijd

Een poosje geleden bereikte de redactie een vraag over goede lectuur betreffende de doop, toegespitst op de doop van kinderen. De achtergrond zal helder zijn: steeds vaker horen we over bezwaren tegen de doop van kinderen, en in heel wat gemeenten heeft de kerkenraad te maken met mensen die zich opnieuw willen laten dopen.

Nu verschijnen er op dit gebied heel wat boeken – vele daarvan zijn ook in ons blad wel besproken en vaak ook aanbevolen.

Het ging de vraagsteller echter niet om de wat dikkere boeken. De vraag is: wat kunnen we tijdens een doopbezoek de mensen aanreiken aan lectuur?

Een dikker boek moet je veelal niet geven, want de praktijk leert dat dat ongelezen blijft. Niet iedereen is ook gewend om vele bladzijden tot zich te nemen. Toch wil je als wijkouderling graag iets wezenlijks achterlaten, zeker wanneer blijkt dat er – zacht gezegd - niet al te veel kennis over de doop van kinderen blijkt te zijn. Welnu, in dat opzicht is er zeker een handreiking te doen. Ik wijs u op twee uitgaven. De eerste is qua omvang niet meer dan een brochure en is al van oudere datum. Het is een fijnzinnig boekje van wijlen ds. P. Op den Velde, getiteld: ‘Waarom kinderen dopen?’ Het bevat de tekst van een lezing die hij hier en daar in de kerken gehouden heeft. Op een eenvoudige en doorzichtige manier gaat ds. Op den Velde in op de bezwaren tegen de kinderdoop en laat daarbij uitgebreid de Schrift aan het woord komen. Hij laat zien dat de verwerping van de kinderdoop niet op zichzelf staat, maar dat daardoor de structuur van de gemeente des Heren op bijzonder ingrijpende wijze wordt aangetast. Bovendien wordt door de bestrijders van de kinderdoop de Bijbel opgesplitst in twee geheel andersoortige delen.

Hij schroomt ook niet om de hand in eigen boezem te steken: wat komt er in de kerk zelf terecht van Schriftuurlijke doopbeleving? Ouders worden liefdevol en indringend aangesproken en aangespoord om de geestelijke zaken waarom het gaat te zoeken en door te geven.

Voor zover mij bekend is deze brochure van 24 bladzijden niet meer te krijgen. Maar wees gerust: u kunt de tekst ervan toch in uw bezit krijgen, want deze is te vinden op de volgende website: http://home.solcon.nl/sbvdm/Kinderdoop.htm. Een gouden kleinood!

Een andere uitgave is van recenter datum en is precies dubbel zo dik: 48 pagina’s. Het betreft het boekje van dr. L. Floor en het heeft bijna dezelfde titel als het eerder genoemde: ‘Waarom dopen wij onze kinderen?’ (uitgeverij Groen, Heerenveen 2000). Ook in dit boekje wordt stilgestaan bij de kritiek op de kinderdoop (vrij uitgebreid). Daarna komt de achtergrond van de christelijke doop aan de orde, de belofte van God en de doop, besnijdenis en doop, alsmede verbond en doop. Aparte hoofdstukken worden gewijd aan de kinderdoop en de wederdoop.

Het boekje van prof. Floor vraagt misschien wel iets meer inspanning bij het lezen, maar dan hèb je ook wat. Met name voor goed ontwikkelde jongeren die met vragen over de kinderdoop komen, kan dit boekje goede diensten bewijzen.

Rest mij elke ambtsdrager aan te bevelen de inhoud van (een van) beide boekjes tot u te nemen. U zult er door verrijkt èn toegerust worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.