+ Meer informatie

Sovjet-planorganisatie voor wereldvoe

2 minuten leestijd

Ook de Sovjöt-Unie heeft moeiijikheden met zijn boeren. Al liiggen de moeilijkheden hier op een geheel ander vliak dan bij ons in West-Europa. De oogstverwachtinig is, wanneer het weer geen spölbreker wondt, heel goed ite noemen. Maar de bouw van de voor de oogst benodigde graansilo's blijft bdangrijk achter. De moeülijkheden op dit terrein zijn aan het Mcht gekomen door een artikel in de „Prawda".

vember minstens 250.000 ton in de open lucht opgeslagen. Sedert tien jaar is in dit gebied - hoewel het ingezaaide areaal elk jaar vergroot werd - geen sHo meer gebouwd. Er is wel een plan om de bestaande silo's te vergroten dat met geringe moeite mogelijk schijnt tot 500.000 ton, maar de oogsten in dit gebied zijn vorig jaar al gestegen tot 900.000 ton.

Bureaucratie
pompstations zijn in de ogen van de planbureau's heel wat belangrijker dan de behoeften van de landbouw. Nu de wereHoogstverwachting in zijn totaliteit nog nooit zo slecht geweest is als dit jaar is het van het grootste belang, dat ook de oogst in de SovjetUnie maximaal binnengehaald wordt.

Wereldspanning
rika en het Westen. Zo importeerde bijvoorbeeld in 1973 de Sovjet-Unie 25 miljoen ton graan uit het Westen, wat ten gevolge had, mede door prijsmanipulaties dat de , prijzen zich verdrievoudigden en een gevaarlijke schaarste optrad. Toen in 1973 de Drijzen verder stegen en vaststond dat de oogst in Rusland bijzonder goed zou uitvallen, verkocht Rusland gedeelten van de Amerikaanse graanleveranties tegen de hogere prijzen aan ontwikkelingslanden. Deze transacties die de Verenigde Staten hogelijk geïrriteerd hebben veroorzaken dat er bij de Amerikanen weinig bereidheid bestaat om zonder verdere garanties weer graan aan Rusland te leveren.

FAO

In deze situatie waarin zich ook de groeiende afhankelijkheid tussen industrielanden en ontwikkelingslanden manifesteert is maar weinig nodig om tot een voor de wereld catastrof^e ontwikkeling te geraken. Vandaar dat de Wereldvoedselorganiisatie de FAO in Rome een conferentie heeft belegd. De actieve dr. A. Boerma, de secretaris-generaal van deze organisatie meent dat de FAO op deze conferentie een uitweg uit drae problematiek

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.