+ Meer informatie

Vorming skursus voor Ambtsdragers

3 minuten leestijd

In gedachten zie ik al diepe rimpels verschijnen in de voorhoofden van onze eerwaarde en misschien zelfs van weleerwaarde broeders bij het lezen van dit opschrift.

„Wat gaat men nu weer verzinnen, moet ik soms in de schoolbanken met potlood en papier om nu eens te gaan leren voor diaken of ouderling? ’t Is al mooi genoeg dat ik wat tijd kan vinden om de nodige bezoeken te doen, vergaderingen kan bezoeken en bovendien … over 1 à 2 jaar is mijn tijd weer om en waar zal ik me dan druk voor maken! ’t Is toch altijd goed gegaan.”

Stel dat er zo gereageerd wordt dan is dat natuurlijk volkomen fout en daarom was ik dankbaar toen ik las dat op de voorjaarsklassis te Groningen deze zaak door twee kerkeraden ter tafel werd gebracht n.l. door Midwolda per brief en door Kornhorn per instruktie.

De instruktie luidde: „De kerkeraad van Kornhorn verzoekt de klassis middelen en wegen te zoeken waardoor en waarlangs een vormingskursus voor alle ambtsdragers uit onze klassis, naast de reeds bestaande ouderlingen- en dia-kenkonferenties, georganiseerd kan worden.”

Mogelijk heeft u het klassisverslag hier of daar gelezen en dan moet ik u zeggen dat ik het niet helemaal met de verslaggever eens kan zijn als hij schrijft dat er bij verscheiden afgevaardigden geen behoefte bestond tot het volgen van een kursus als hier bedoeld, en verder, dat er toch een kommissie werd benoemd om de mogelijkheden te onderzoeken. Voor degene die de bespreking niet heeft meegemaakt lijkt het nu alsof die kommissie er maar zo-zo kwam dat verder de zaak eigenlijk niet van zoveel belang was.

Zo heb ik echter de bespreking niet aangevoeld en ik geloof ook niet dat onze geachte verslaggever dit zo bedoeld heeft.

Er was zeer veel waardering (gelukkig!) bij de broeders voor de klassikale konferenties zoals deze tweemaal per jaar georganiseerd worden zowel in Oost- als in West-Groningen en waar vrijwel alle ambtsdragers steeds aanwezig, óók meerdere leer-ouderlingen.

Het bezwaar goldt echter het woord „kursus.” Denkend in de lijn van landelijke en regionale konferenties zou men liever spreken van „vormingsvergaderingen” o.i.d.

Verder was men bevreesd dat bij het houden van een groter aantal vergaderingen de afstanden ook wel wat meer moeilijkheden zouden gaan opleveren en dus de kosten ook een woordje zouden meespreken. Met waardering werd gesproken over Ambtelijk Contact dat toch ook goede voorlichting geeft. De afgevaardigden van Kornhorn wilden toch graag vasthouden aan de „kursusgedachte” daar op een vergadering een deel der aanwezigen vaak te passief is mede omdat het uitspreken van het te behandelen onderwerp meestal de hoofdschotel van de avond vormt waardoor de bespreking dan wat in ’t gedrang komt.

M.i. heeft men daar gelijk in. Het is in elk geval een verheugend verschijnsel dat twee kerkeraden in één klassis de zaak belangrijk genoeg achtten om deze in diskussie te brengen en ik hoop van harte dat de kommissie straks met goede voorstellen zal kunnen komen. Velen zullen met belangstelling hiernaar uitzien.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.