+ Meer informatie

Een rubriek over KERKREGERING

2 minuten leestijd

De redactie van Ambtelijk Contact verzocht mij in dit nieuwe orgaan voor onze ambtsdragers een rubriek te openen onder de titel Kerkregering. Om meer dan een reden heb ik gemeend dit verzoek te moeten inwilligen. Ik zal de motieven die me hiertoe brachten niet noemen. Laat me alleen iets van het voornaamste naar voren brengen.

Met de redactie ben ik diep overtuigd van de noodzaak, je we kunnen gerust zeggen dringende noodzaak, om volle aandacht voor de kerkregering te vragen. Dit is natuurlijk reeds vanwege het feit, dat de Heilige Schrift over de regering der kerk spreekt, allerlei regels geeft voor het kerkelijke leven, enz. Maar dat bedoel ik toch niet alleen. Ik heb ook het oog op het verontrustende verschijnsel, dat er in onze tijd zeer vele kerkontbindende krachten werken, die waarlijk geen halt houden bij de poorten van onze christelijke gereformeerde kerken. Tengevolge van allerlei factoren verflauwt de belangstelling voor de kerk en voor heel veel wat met de kerk in verband staat. Zo wordt, om maar iets te noemen, de belijdenis van de kerk naar de achtergrond gedrongen, zij verliest haar functie, zij boet in aan gezag, enz., en zo gaat het ook in veel opzichten met de regering van de kerk. En dat nu is om meer dan een reden zeer te betreuren.

Het is niet de bedoeling om nu breedvoerig op al deze dingen in te gaan, maar wel om de aandacht van onze ambtsdragers te vestigen op hun goddelijke roeping in deze en om hen te dienen met het geven van enige voorlichting en het eventueel verstrekken van adviezen.

Over dit laatste nog even iets meer. In de loop der jaren heb ik enkele honderden vragen om kerkrechtelijke adviezen moeten beantwoorden. Sommige daarvan hebben uitsluitend wat men zou kunnen noemen locale betekenis, maar andere hebben meer algemene betekenis. Ik denk bijv. aan vragen betreffende kerkelijke verkiezingen en zo zouden er meer zijn te noemen. Nu is het de bedoeling om allerlei kwesties betreffende de kerkregering, die van meer algemeen belang geacht kunnen worden, ook eens in deze rubriek aan de orde te stellen. Maar allereerst zou ik in een paar artikelen even willen wijzen op de onmisbaarheid en op het grote belang van een goede, op Gods Woord gegronde, kerkregering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.