+ Meer informatie

Grondige opknapbeurt voor centrum Leerdam

Kosten zeker i 33 miljoen

2 minuten leestijd

In Leerdam bestaan plannen voor een grondige opiknapbeurt van het centrum. Hot gemeentebestuur heeft een pfliam gelanceerd om de binnenstad in een nieuw jasje te steken. De totale kosten van 'dit plan worden geschat op meer dan 33 mijoen gulden. Hiervan zijn 11 miljoen bestemd voor het herstel van het eigenlijke centrum en 22 miljoen voor activiteiten lin het .gebied tussen de Meent en de spoorlijn. De gemeenteraad zai in de komende raadsvergadering zijn oordeel komnen geven over dit bestemmingsplan „Centrum".

Over het nieuwe plan is overigens al veel gezegd. Nadat de eerste ontwerptekeningen eind 1967 op papier gereed waren, was het pas januari 1972 voordat de bevolking via een hearing meningen en wensen kenbaar kon maken. Tijdens deze hearing kwam o.a. vast te staan, dat pas rond 2000 sprake kan zijn van de verwezenlijldng van de plannen. In de tussen Mggende periode zouden de vastgestelde plannen ook nog wel kunnen veranderen. ,.Immers", zo werd gezegd, „de tijd staat niet stil en de ontwikkelingen evenmin".

WOONFUNCTIE

Met de uitvoering van het plan wil het gemeentebestuur alle activiteiten van de Leerdamse binnenstad ordenen. Om dit doel te bereiken heeft men gekozen voor een bouwpatroon waarbij in bepaalde straten de winkels worden geconcentreerd. In weer andere straten zijn kantoren en magazijnen gepland, waarbij zeker de woonfunctie niet uit het oog zal worden verloren. Hoog in het vaandel van deze reconstructie staat namelijk de bewoonbaarheid van de binnenstad. In het wegenpatroon van Leerdam zal vermoedelijk weinig verandering komen.

De plattegrond van het voormalige vestingstadje zal dan ook nauwelijks veranderen. Slechts hier en daar zullen wegen waar tot nu toe ook autoverkeer was toegestaan in de toekomst slechts toegankelijk zijn voor voetgangers. B. en w. van Leerdam hebben namelijk als stelregel vastgehouden, dat „een echt centrum allereerst het domein van de voetganger dient te zijn". Het ligt daarom in de bedoeling de Fonteinstraat en enkele daarmede verbonden straatruimten, zoals Het nieuwe Marktplein en omgeving voor het verkeer af te «luiten.

Voor de auto heeft men de benodigde parkeerruimten in het centrum vastgesteld. In 1980 zal er plaats zijn voor een kleine 1000 auto's, terwijl in 1990 1200 auto's een parkeerplaats in de directe omgeving van het centrum kunnen vinden.

MARKT

Gok over de markt op donderdag worden nog belangrijke opmerkingen gemaakt. In eerste instantie zou de Markt worden overgeplaatst van de Kerkstraat —^waar hij nu al ongeveer 100 jaar wordt gehouden — naar het gebied tussen Nieuwstraat en Grote kerk. Bij nader overleg — de grondaankopen gaven wat problemen — heeft b en w van Leerdam zich afgevraagd of het niet beter is om de markt tussen de Bergstraat en de Nieuwstraat te laten plaatsvinden. Vooral als de voormalige school kan worden afgebroken en een grote oppervlakte vrij komt voor dergelijks doeleinden.

Er zijn dus belangrijke plannen voor het centrum van Leerdam. Hopelijk zullen deze plannen de schoonheid van het plaatsje niet aantasten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.