+ Meer informatie

Verslag bevesting en intrede Ds. P. SNEEP

3 minuten leestijd

Donderdag 21 maart j.l. was een blijde dag voor de gemeente van Driebergen toen zij in Ds. P. Sneep uit Gods hand een eigen herder en leraar mocht ontvangen. In de middagdienst leidde de em. pred. Ds. N. de Jong hem in en bediende het Woord uit 1 Joh. 4 : 10: Hierin is de liefde met dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Thema: Gods soevereine liefde; de vrijwilligheid van die liefde en de hoogste openbaring van die liefde. Die vrijwilligheid bleek hieruit dat deze liefde niet is opgewekt door liefde jegens Hem — neen de mens is van nature geneigd God te haten. Die liefde wordt hieraan gekend dat zij zonder oorzaak in de mens uit Gods liefdehart voortkomt want God is liefde, uit en in Zichzelf bewogen met een arme verloren zondaarsziel. Die liefde is geopenbaard in de weg-zending van Zijn Zoon naar die vervloekte wereld om de zonden van Zijn volk te verzoenen. Die boodschap moeten Gods knechten prediken; zo zijn wij dan gezanten van Christus wege als of God door ons bade; wij bidden, van Christus wege: laat u met God verzoenen.

Na de prediking vond de bevestiging plaats; Ds. Sneep werd toegezongen Psalm 132 : 6, waarna zijn bevestiger in hartelijke en bewogen woorden Ds. Sneep toesprak. Het was voor Ds. de Jong een vreugde om, nu zijn taak in actieve dienst ten einde was, een opvolger in zijn laatste gemeente in te leiden.

’s Avonds kwam de gemeente andermaal samen. Thans ging Ds. Sneep voor en bediende het Woord uit Jesaja 40 : 6-8: Een stem zegt: Roept! En hij zegt: wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort de bloem valt af, als de Geest des Heeren daarin blaast; voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort de bloem valt af, maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. Het thema was: De opdracht tot verkondiging van Gods Boodschap. Dit woord getuigt van diepe afhankelijkheid vermeldt de nietigheid van alle vlees, en verzekert de duurzaamheid van het Woord Gods. Op de afhankelijke vraag: wat zal ik roepen? luidt het antwoord: de zwakheid van het vlees en de kracht van het Woord Gods. Gods Boodschap heeft twee kanten, zij heeft ook tweeërlei uitwerking. De prediker mag de waarheid niet te kort doen; hij moet zeggen wat niet naar Gods Woord is, daarentegen ook stellen wat wél naar dat Woord is.

Na de prediking richtte Ds. Sneep enige woorden van dank aan Ds. de Jong, aan de kerkeraad, aan Ds. G. Blom als consulent on aan verschillende verenigingen. Ds. Sneep werd toegesproken door oud. Hesseling namens de kerkeraad van Driebergen; deze liet toezingen de zegenbede uit Psalm 134 : 3; Ds. G. Blom sprak als vriend, vertegenwoordiger van de classis Utrecht en consulent.

De vreugde op deze dag werd beheerst dooi Gods Woord on Getuigenis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.