+ Meer informatie

Energie-omzetting

2 minuten leestijd

De energie die wij van de zon ontvangen, komt in de /orm van straling. Om een nuttig gebruik van deze energie te kunnen maken, dient deze eerst omgezet te worden in een andere, bruikbare vorm. Dit kan zijn.;, elektrische energie, warmte- of chemische energie. Hierbij kan weer onderscheid worden gemaakt in energieomzetting op grote schaal (energiecentrales) en energieomzetting op kleine schaal voor lokale behoeften.

De ontwikkelde landen zijn voornamelijk geïnteresseerd in systemen voor omzetting 'op grote schaal en systemen voor huisverwarming en koeling. De ontwikkelingslanden daarentegen zijn meer geïnteresseerd in eenvoudiger systemen voor bijv. het omhoog pompen van water uit de grond, het iJistilleren en verwarmen van water, het opwekken van elektriciteit in kleine hoeveelheden.

Dit verhaal schenkt alleen nadere aandacht aan de mogelijkheden van de omzetting in warmte en in elektriciteit. ;

Het omzetten van zonne-energie in warmte is wellicht de meest voor de hand liggende manier van omzetting. Het zonlicht wordt opgevangen op een oppervlak (collector), waarbij een gedeelte wordt'geabsorbeerd en omgezet in warmte. Bij het opvangen kunnen spiegeloppervlakken of lenzeii dienen om het zonlicht te concentreren (1). Een voordeel hiervan is dat daardoor een hogere collectorentemperatuur wordt bereikt. Nadelen zijn echter dat dergelijke collectoren alleen goed werken indien er veel directe straling is, dus bij helder weer, en dat de collectoren steeds nauwkeurig gericht moeten zijn naar de zon. Bij beide typen collectoren dienen voorzieningen te worden getroffen om de warmteverliezen door straling en convectie van de collector naar de omgeving tegen te gaan.

Ken heel andere toepassing, die van groot belang kan zijn voor droge streken in minder ontwikkelde gebieden, is de waterpomp. In een aantal Afrikaanse landen, o.m. Niger en Mauretanië, zijn met hulp van Franse technici waterpompen geïnstalleerd. De zonne-energie, die omgezet wordt in warmte, wordt gebruikt om een „warmte-motor" (volgens de Rankine-cyclus) aan te drijven. Het dakoppervlak van een gebouw wordt benut als collector-oppervlak.

Hiertegenover staat dat het in de ruimte brengen van een dergelijke installatie enorm veel energie en geld zou kosten. Met name 'S het daarom op dit moment nog lang niet mogelijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.