+ Meer informatie

Het huwelijk gaat door

5 minuten leestijd

De kogel is door de kerk. De trio-synode van de Ned. Herv. Kerk, van de Geref. Kerken en van de Evang. Lutherse Kerk heeft besloten dat het proces van Samen op Weg onomkeerbaar afstevent op vereniging. Federatie is definitief uitgesloten. Ik kan mij voorstellen dat de clou van dit alles aan leden van andere kerken ontgaat. Om het even eenvoudig te vertalen: confessionelen en gereformeerdebonders willen niet verder gaan dan federatie. Andere gemeenten die samen willen gaan, moeten dat maar doen. Voor hen mag er dan een nieuwe kerkorde komen. Wij willen echter verder leven als hervormden onder de hervormde kerkorde. Voor ons mag er met de andere kerken niet meer komen dan een federatieve verbinding. De synode heeft echter besloten tot fusie. Dat is te vergelijken met het aangaan van een huwelijk. Héél de Hervormde Kerk wordt dan meegenomen in de nieuwe Verenigde Protestantse Kerk van Nederland. Predikanten worden predikant van de VPKN. Lidmaten worden lid van de VPKN. Een geraffineerd lokkertje van de nieuwe kerkorde op plaatselijk niveau is dat je op de voordeur van je kerkgebouw mag aangeven dat je een Hervormde gemeente bent. Maar dat is niet eens een doekje voor het bloeden. Héél de gemeente staat onder de nieuwe kerkorde van de VPKN. Alleen wie zich gemakkelijk laat en wil laten misleiden, accepteert zo'n "stickertje", dat je binnen het huis van de VPKN op je eigen slaapkamerdeur mag plakken. Maar je woont niet langer meer in het Hervormde huis!

Nieuwe kerk
Op zichzelf zou een "nieuw huis" niet ernstig behoeven te zijn. Het ernstige is hier echter dat het gaat om een werkelijk nieuwe kerk. Het artikel over het belijden is nieuw. Er staan belijdenisgeschriften in die elkaar tegenspreken (bijvoorbeeld Dordt en Leuenberg). Een artikel over het huwelijk is weggelaten om de bevestiging van niet-huwelijkse relaties niet uit te sluiten. De lijn van het verbond in reformatorische zin is weggevallen. De kinderdoop is naast de volwassendoop geplaatst, enz. Menselijk gezien is de nieuwe kerkorde een knap stuk werk. Het is te vergelijken met het ontwerp van een architect die een gebouw neerzet dat af is, maar dat tegelijk zo geconstrueerd is dat moeiteloos nieuwe vleugels aangebouwd kunnen worden. Remonstranten en Doopsgezinden kunnen "naadloos" aansluiten. Een nieuwe, moderne kerk. Daar ligt onze moeite. Daarom beleden wij: wij kunnen niet mee, wij kunnen niet weg. Bij deze nieuwe kerk verdwijnen immers al de argumenten die wij met een gerust geweten aanvoerden om ons Hervormd-zijn te verdedigen!

Een raadsel
Voor veel afgescheidenen zijn hervormd-gereformeerden een raadsel. Ik heb in mijn leven al heel wat keren uit moeten leggen waarom ik hervormd kan zijn. Wij geloven dat de Hervormde Kerk in Nederland niet te danken is aan mensenwerk. De Heere heeft Zelf in ons land een kerk doen ontstaan. Die kerk is door allerlei diepten heengegaan, maar steeds weer liet de Heere merken dat Hij nochtans die kerk niet had prijsgegeven. We denken hierbij aan de geschiedenis van Israël waar de Heere ook steeds weer profeten zond om terug te roepen tot de zuivere dienst. Zelfs al behoorden de meeste priesters tot de partij van de vrijzinnige Sadduceeën, de Heere Jezus ging toch naar de tempel omdat daar de offers bediend werden naar de voorschriften van Zijn Vader. De Heere zegende ook in de Hervormde Kerk het werk van hen die bleven. Gemeenten en soms zelfs hele streken keerden vanuit de vrijzinnigheid of ethische richting terug tot de Gereformeerde belijdenis. We willen niet weg, omdat wij het Woord kunnen bedienen, zoals de Heere ons dat te verstaan geeft. Als plaatselijke gemeente kunnen wij leven naar Gods inzettingen.

Nieuwe geest
Maar nu! Wij bleven door veel stormen heen op onze plaats, maar nu gaat nota bene onze kerk van haar plaats! De kerk gaat verhuizen naar een nieuw huis met een ander fundament. Er komt en heerst ook een nieuwe geest. De sporen daarvan merken wij nu al. Het contact met de gereformeerden begint z'n uitwerking te krijgen. We zien dat in de jongste besluiten rond de homoseksualiteit. Ook in de "doortastendheid" die het Hervormde moderamen nu begint uit te stralen. Een doortastenheid die wij al veel eerder zagen in de Gereformeerde kerken.. Vernieuwingen werden doorgevoerd, ook al deden die een niet onaanzienlijk deel van de gemeente pijn. Die geest begint kennelijk ook in te werken op hervormde bestuurders. Dat kan ook niet anders. Je kunt niet verliefd en verloofd zijn zonder dat je invloed van de ander ondergaat. Voor buitenstaanders is het misschien eenvoudig: stap er nu uit. Maar dat kan ik niet. Ik zou ook de Heere voor de voeten kunnen lopen. Niet dat ik nog uitkomst zie. Procesmatig is er geen gelegenheid meer om wissels om te zetten. De kogel is door de Hervormde kerk. Nochtans smeek ik de Heere om genade, omdat ik weet dat God nog kan blazen in alle, door wereldse organisatiedeskundigen gegeven en begeleide plannen.

Meeworstelen
Maar als de Heere niet ingrijpt en het werkelijk allemaal doorgaat? God geve ons wijsheid. Hij geve de genade dat wij ons niet laten misleiden en eveneens dat wij ons niet laten leiden door de nieuwe geest. Hij leide Zelf ons door Zijn Geest met een hoofdletter. Want wij kunnen niet mee, zo beleden wij. Wij mógen ook niet mee. Deze nieuwe kerk is geen bijbelse kerk. Meegaan is dan voor mij een alsnog ons afscheiden en dan niet eens in de zin van de doleantie maar in die van het modernisme. Het is voor mij te vergelijken met een meetrekken naar Bethel of Dan. Jerobeam wilde daar zogenaamd de Heere dienen. Maar dan wel op een wijze die de Heere Zelf uitdrukkelijk verbood. En dat gaat van kwaad tot erger. Van harte hoop ik dat in de andere kerken degenen die God vrezen het proces niet volgen als toeschouwers, maar als broeders en zusters die meeworstelen om Gods ontferming over Sions gruis. En dat temeer waar het drukpunt nu komt te liggen in onze eigen confessionele en hervormd-gereformeerde gemeenten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.