+ Meer informatie

D/f boek behoort tot de mooiste uitgaven van de Schotse kerk"

2 minuten leestijd

if Onder de vele uitgaven die weer verschenen zijn, wil ik eerst noemen Jacobus Durham: Christus gekruist of het merg des Evangelies, woordelijk getrouwe herdruk van de Hollandse uitgave van 1752. Dit boek van Durham bevat 33 preken over Jesaja 53, preken in voorwerpelijke - onderwerpelijke zin. Preken dus die veeltijds in de lijdensweken werden gelezen. Het boek bevat 870 biz. en Is keurig uitgegeven in zwart kunstleren band metqouden letters. Dit boek behoort tot de mooiste uitgaven van de Schotse kerk. Graag wil ik het gehele titelblad overnemen: Christus gekruyst, of het merg des Evangellums, zijnde den Inhoudt van 72 verhandelingen over het gehele 53e Caplttel van Jezala; In eene voegzame orden geschikt en afgedeelt In 33 predikatien: In welke den text duidelijk en verstandig verklaart, en eene zeer aangename verscheidenheid van welgepaste, geestelijke en stigtelijke leerstukken des Geloofs gevonden wordt; met keurelijke, uitnemende praktikale gebruikmakingen van dezelve. Waarin ook met verschelde vijanden van de Waarheid, als Soclanen, Papisten, Arminianen en Antinomlanen, spltvlnnlg, bondig en beknopt, tot wederlegginge van dezelve, gerede, neert wordt. Mitsgaders eene ontdekking van vele praktikale Dwalingen, dewelke in de Belijders, die anders Rechtzinnig zijn In hare Bevattingen, noch plaatshebben. Nevens een meenigte diepe en gewichtige gevallen der consciëntie, dewelke onderzocht en ten vollen opgelost worden, door den geleerden en Godsvruchtigen Heer Jacobus Durham, In zijn leven Bedienaar des H. Evangellums te Glasgow, en Proffessor der H. Godgeleerdheid aldaar. Getrouwelijk uit het Engels vertaald door J. Ross, met een voorreden, over de zeldzame bewegingen onder den Godsdienst In onze dagen waarin de onderscheidene grondbeginselen, en de rechte wijze van behandellnge worden aangewezen, tot bevordering van Waarheid en vrede door Michael Bertling, predikant te Groningen. De prijs Is ƒ 65.-, voor een dergelijke uitgave niet te hoog. De uitgave is.van P. Stuutte Rijssen. In verband met de opening nieuw magazijn wordt gratis bij aankoop gegeven: Ds. P. Los, Gzn: De Lusthof Slons, preken + med., ds. Los is predikant geweest van de Geref. Gemeente te Lelden in de jaren 1869-1873 en Is in 1888 overleden.

Uitgeverij Stuut Postbus 174 7460 AD Rijssen,
tel. 05480-2094 of 05480-2444

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.