+ Meer informatie

FME: gelijk trekken van collectieve uitgaven

2 minuten leestijd

Het percentage van het natioaal inkomen dat we in Nederland itgeven aan collectieve voorzieingen zal in overeenstemming loeten worden gebracht met dat landen waarmee de Nederlandï industrie moet concurreren, lok zal de overheid aan de Nedermdse industrie dezelfde facilitei!n moeten verlenen als regerinen in concurrerende landen doen. Dat zijn enkele wensen die staan pgesomd in een nota van de FME, e werkgevers organisatie in de letaal- en elektrotechnische inustrie. De nota is met name gecht aan de adviescommissie voor idustriebeleid die onder voorzitïrschap van mr. G. A. Wagner de ïgering zal adviseren over het beid ten aanzien van de metaal- en iektrotechnische industrie. De FME vindt dat er een permaente industriële adviesraad moet amen die de regering kan advise;n over alle aangelegenheden die ï industrie betreffen. Zo'n raad )u ongeveer vijftien leden moein hebben, afkomstig uit de berijfstak, waarmee dan „effectief I besluitvaardig kan worden geerkt", aldus de nota. De overheid zou de industrie jnnen steunen met maatiegelen ie research en ontwikkeling van euwe produkten bevorderen, ok zou zij zich moeten beijveren n kennis bij technische hogeholen, universiteiten en bij TNO aar het bedrijfsleven te krijgen. Het exportbeleid van de overbid dient erop gericht te zijn aan !t bedrijfsleven exportfacilitein te verlenen die minstens gelijk jn aan de faciliteiten die regerin•n van concurrerende landen aan in eigen industrie verlenen, zo nden de werkgevers in de FME. De FME bepleit voorts maatreJen die de bedrijven meer risico•agend kapitaal moeten verhaffen, zoals vermindering of schaffjng van dubbele belasngdruk op uitgekeerde winsten, irgroting van fiscale afschrijngsmogelijkheden, het aftreklar maken van dividenduitkengen voor de vennootschapsbesting en faciliteiten voor succesjrechten bij familiebedrijven. Energie die in prijs kan concurren met het buitenland is van oot belang voor de Nederlandse etaal- en elektrotechnische inistrie, zo blijkt uit de nota. Toeissing van kernenergie zal hierj niet kunnen worden gemist, ndtdeFME.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.