+ Meer informatie

DE ZONDVLOED

4 minuten leestijd

2.

De omslag van het boek van Prof. Rehwinkel bevat enige gegevens omtrent de inhoud. Wij achten die van voldoende belang om die hier over te nemen:


• Was de „zondvloed” een plaatselijke overstroming of was zij universeel?
• Waar kwam al dat water vandaan?
• Is er wel zoveel water op onze planeet?
• Waar is al dat water nu gebleven?
• Hoe groot was de ark?
• Waar haalde Noach de kennis vandaan om zo’n groot zeewaardig schip te bouwen?
• Hoe konden al de diersoorten in de ark en hoe moest het met hun voeding en vermeerdering?
• Hoe was het leven op de aarde vóór de vloed?
• Hoe zijn de bergen ontstaan?


Op al deze en nog veel meer vragen gaat Prof. Rehwinkel in. Hij stelt interessante, vaak zeer bevredigende en bijbels verantwoorde oplossingen voor.

Het bestuderen van geologische en biologische vondsten en de vraag naar hun ontstaanstijd en geschiedenis roept inderdaad reeksen van problemen op. Doch ze mogen niet opgelost worden zonder volledig rekening te houden met de betrouwbaarheid van de Schrift, óók als historie boek.

Daarom is het overwegen van de zondvloed en zijn betekenis en gevolgen van eminent belang, ook al blijven dan nog vele vragen open. Zo min we de diepte van de zonde kunnen peilen, zo min kunnen we haar verstorende werking in heel de schepping doorgronden. De auteur van dit boek houdt er volledig rekening mee, dat de zondvloed een niet te meten oordeel was over de gehele schepping.

De wetenschap — en in het bijzonder de natuurwetenschappen — behoort tot de afgoden van deze tijd waarop de mens gaarne vertrouwt. Doet hij dit, dan komt hij in de positie wetenschapsbeoefenaars te geloven die autonoom hun antwoorden stellen in de plaats van het onderwijs dat de Heilige Schrift geeft met betrekking tot geweldige, historische gebeurtenissen als de revolutie in het paradijs en de zondvloed — beide wereldomvattend in hun karakter en betekenis.

Het boek „De Zondvloed” biedt andere oplossingen voor vele problemen dan de autonome wetenschap dit doet. Deze immers bekommert zich niet over de vraag of haar konklusies overeenstemmen met de scheppings-openbaring’ en de geschiedenis die door God geschreven wordt. Zij treedt op als pseudo-openbaring. Rehwinkels oplossingen en overwegingen verdienen daartegenover ernstige bestudering, daar ze niet in strijd zijn met de Schrift, doch ervan uitgaan.

Tot zover de gegevens op de omslag.

De uitgeefster van het boek schreef ons nog, dat zij en de Stichting Uitgave Reformatorische Boeken ervan overtuigd zijn met „De Zondvloed” een visie te presenteren, die het overwegen meer dan waard is. „Ze is geboren uit de overtuiging, dat de Heilige Schrift waar is in haar mededelingen en dat Gods Woord en Zijn werken elkander niet tegenspreken, hetgeen ons de taak oplegt interpretaties van verschijnselen te zoeken, die met de Woord-openbaring overeenstemmen”.

Prof. Dr. A. M. Rehwinkel, de auteur van dit boek — zo lezen we op de achterzijde van de omslag — is als zoon van een Luthers predikant in de Verenigde Staten geboren. Hij diende verschillende gemeenten in Canada en in de Verenigde Staten als predikant, is één van de oprichters van het Concordia College te Edmonton, aan welk instituut hij gedurende zeven jaar als hoogleraar verbonden was. Daarna werd hij president van het St. John’s College te Winfield in Kansas en acht jaar later professor aan het Concordia Theological Seminary in St. Louis. Hij ging met emeritaat in 1965.

Zijn studie, eerst van de geologie, later van de theologie, alsmede zijn vele reizen in alle delen van de wereld hebben de auteur een brede blik en diep inzicht gegeven met betrekking tot vraagstukken die vandaag de christenheid bezig houden en in menig opzicht verontrusten”.

De schrijver handhaaft ten volle de waarheid en betrouwbaarheid van Gods Woord en vandaar uit beoefent hij geologie. Hij schrijft op blz. 254:

„Geologie is een fascinerende en waardevolle wetenschap. Ze heeft veel bijgedragen tot een beter begrip van de fysieke wereld om ons heen. Ze gaf toegang tot geheime schatten van de aarde, tot nog toe onbekend en ongebruikt bij ontelbare generaties. We stelten de dienst op prijs, die deze wetenschap aan de algemene vooruitgang van het gehele mensdom heeft bewezen. Maar wanneer de geologische spekulaties in botsing komen met Gods eigen, openbaring aangaande de oorsprong van Zijn heelal en aangaande het grote oordeel, waardoor de eerste wereld vernietigd en het gelaat van het aardrijk geheel veranderd werd, dan zullen we de geologische wetenschap korrigeren en niet Gods openbaring”.

Dit Schrift-getrouwe standpunt komt in het hele boek naar voren. Daarom verheugen we er ons over, dat het in Nederlandse vertaling is uitgegeven. Het werk verscheen voor het eerst in 1951 en beleefde in de Verenigde Staten reeds tien drukken. De Nederlandse vertaling is naar de zevende druk van 1960 (door F. J. Kerkhof).

We willen nog iets zeggen van de inhoud van het boek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.