+ Meer informatie

ZENDINGSDAG ELBURG

1 minuut leestijd

Op woensdag 28 juni jl. waren velen in de Gereformeerde kerk te Elburg samengekomen om de zendingsdag, die daar gehouden werd bij te wonen. Deze dag was belegd door de kerkeraad van de Chr. Geref. kerk te Elburg.

Vorig jaar stond de toen gehouden zendingsdag nog onder leiding van de inmiddels overleden Ds. M. S. Roos die een grote plaats in Elburg heeft ingenomen.

Deze keer spraken ’s morgens de predikanten P. Beekhuis, P. Sneep en P. van Zonneveld en ’s middags de predikanten H. van Leeuwen, W. C. Hovius, Ned. Herv. predikant te Ede (voor de Spaanse Evangelische zending), G. Blom en H. C. van der Ent.

Het weer was gunstig. Er heerste een goede sfeer. De Heere maakte het wel. Al het gesprokene vormde een harmonieus geheel. Het deed goed uit de mond van een Hervormd predikant dezelfde boodschap te horen als wij onder ons gewend zijn.

Het is niet onze bedoeling een verslag van die dag te geven. Maar vele lezers van ons blad waren er en daarom meenden we er goed aan te doen even aandacht aan deze zendingsdag te schenken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.