+ Meer informatie

Groei autoverkeer sneller dan verwacht

Beleid van het kabinet dreigt te mislukken

2 minuten leestijd

DEN HAAG - Het autoverkeer in ons land zal de Icomende twintig jaar snelier groeien dan de regering tot nu toe had aangenomen. De belangrijkste reden daarvoor is dat de bevolking sneller toeneemt dan was gedacht. Dat staat in het rapport "Ruimtelijke verkenningen 1991", dat gisteren door de Rijksplanologische dienst (RPD) werd gepresenteerd. De dienst is een onderdeel van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer.

Tot nu werd uitgegaan van een groei van het autoverkeer in 2010 met 70 procent ten opzichte van 1985. Het beleid wordt er op gericht die groei grofweg te halveren, namelijk tussen de 35 en 50 procent. De Rijksplanologische Dienst heeft echter becijferd dat die groei geen 70 maar 80 a 85 procent zal bedragen.

De belangrijkste oorzaak is de bevolkingstoename. Tot nu toe werd er van uitgegaan dat Nederland in het Volgens de Rijksplanologische Dienst zal het autoverkeer in het jaar 2010 met 70 procent gestegen zijn, terwijl minister Maij Weggen uitgaat van tussen de 35 en 55 procent. jaar 2010 15,1 miljoen inwoners zou tellen, blijkens nieuwe prognoses moet uitgegaan worden van 16,4 miljoen. Het aantal huishoudens zou in dat jaar geen 6,6 maar 7,1 miljoen bedragen.

Weerstand

Vooralsnog ziet het ministerie van verkeer en waterstaat geen reden om het uigestippelde verkeers- en vervoersbeleid aan te passen. Volgens een woordvoerder van het ministerie wordt er al heel veel gedaan om het autoverkeer te beperken. Hij noemde daarbij het parkeerbeleid, het stimuleren van het fietsgebruik en het verbeteren van het openbaar vervoer.

De Rijksplanogische Dienst ziet op korte termijn ook weinig mogelijkheden om de groei van het autoverkeer te verminderen. Een mogelijke energieheffing en het realiseren van tolpleinen zullen pas op lange termijn leiden tot vermindering van het autogebruik. Bovendien zullen de effecten slechts dan optreden als het openbaar vervoer sterk verbeterd is.

Het enige instrument dat echt effectief lijkt te zijn, is het duurder maken van het autorijden. Volgens de berekeningen betekent een verhoging van de kosten voor het autorijden met 50 procent een vermindering van de groei met 15 procent. Volgens de RPD moeten in dat geval de prijzen van de brandstof niet met dubbeltjes maar met guldens worden verhoogd.

Nadeel

Het nadeel van een dergelijke maatregel is echter dat ze veel weerstanden oproept in de maatschappij. Maatschappelijke acceptatie is volgens de RPD een voorwaarde voor het met succes inzetten van dit instrument.

De dienst ziet veel in een gecombineerde aanpak. Dat betekent niet alleen het verhogen van de kosten voor het autoverkeer, maar ook een strenger parkeerbeleid en verbetering van het openbaar vervoer. Daarnaast worden ook enkele nieuwe instrumenten genoemd, namelijk de beperking van het autobezit, het vaststellen van het aantal kilometers die een auto per jaar mag rijden en de verhoging van de leeftijd waarop een rijbewijs kan worden gehaald.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.