+ Meer informatie

H. BENOEMINGEN

7 minuten leestijd

A. DEPUTAATSCHAPPEN WAARIN TEVENS GEDEPUTEERDEN VAN DE PARTICULIERE SYNODEN ZITTING HEBBEN

1. Het beheer van de algemene kas tot steun aan de kerken ten behoeve van de verzorging van emeritipredikanten, predikantsweduwen en -wezen naar art. 13 K.O.

N. Bokhorst, Rotterdam, le penningmeester; T.J.M. Overdijk, Lisse, 2e penningmeester

2. Theologische Universiteit

2.1 Curatorium

ds. D. Quant, Huizen, primus-secretaris; ds. RD.J. Buijs, Harderwijk, secundus-secretaris.

2.2 Deputaten toezicht van de Theologische Universiteit

drs. G.L. Born, Dronten, voorzitter; L. Bioch, Apeldoorn; prof.dr.ir. K. van Breugel, Delft; mevr.drs. E.J. van Dijk, Veenendaal; P.J. Klumpenaar RA, Veenendaal; secundi: M. van de Groep, Hasselt; mr. H. de Hek, IJsselmuiden; prof.dr.ir. J. Meijer, Hengelo; drs. R.W.J. Soeters, Amersfoort.

2.3 Studie- en stimuleringsfonds

ds. H. Fahner, Den Helder; J. Mauritz, Naarden; J.C. Westeneng, Soest.

3. Kerk en Israël

drs. F. W. van der Rhee, Nieuwerkerk a.d. IJssel, le secretaris; drs. A.J. van der Toorn, Haarlem, 2e secretaris; H.H. van Braak, Veenendaal, le penningmeester; F. Voorrips, Wageningen, 2e penningmeester; drs. C.J. van den Boogert, Elburg, adviseur.

4. Buitenlandse zending

drs. H. Korving, Urk, voorzitter; drs. C.C. den Hertog, Surhuisterveen, secretaris; J.W. Bobeldijk, Driebergen-Rijsenberg, penningmeester; R. Hoogendoorn, Ridderkerk; W. Uittenbogaard, Noordgouwe; drs. A. van der Zwan, Sliedrecht.

5. Evangelisatie

drs. B. van Amerongen, Hooglanderveen, penningmeester; drs. R.G. den Hertog, Zutphen; mevr. J. Kiers-Schouwstra, Wezep; drs. W.J. Plantinga, Zoetermeer; J.RM.H. Quist, Den Haag; ds. H.J.Th. Velema, Hoogeveen; L. Voorthuijzen, Alphen a.d. Rijn; secundi: E. van de Burgt, Dordrecht; ds. J. Germs, Nieuwleusen; ds. M. Hogenbirk, Gorinchem; drs. G.J. Roest, Amsterdam; drs. P.L.D. Visser, Veenendaal; drs. M.A. van Vught, Woudenberg,

6. Onderlinge bijstand en advies

J. Ouwehand, Bennekom, voorzitter; mr. G. Noorlandt, Veenendaal, secretaris; J. Verhoef RA, Rijnsburg, penningmeester; mevr. H.R. Hakvoort-Koelewijn, Spakenburg; F.S. Kapitein AA, Hoogeveen; secundi: mevr. E.M. Wiegman, Alphen aan den Rijn; drs. E.J. van Genderen MPM RA, Sliedrecht; O. Zuidema, Groningen; RJ. Klumpenaar RA, Veenendaal.

B. GENERALE DEPUTAATSCHAPPEN

7. Radio- en televisiediensten

mevr. M.J. Moolenaar, Hilversum; drs. J.N.Noorlandt, Rhenen; ds. E.B. Renkema, Hilversum; ds. H.D. Rietveld, Nijkerk; secundus: drs. E.J. van der Linde, Capelle a.d IJssel.

8. Geestelijke verzorging van de varenden

T.E. Bor, Sliedrecht; drs. W.M. den Hertog, Rozenburg; J. Mauritz, Naarden; ds. N. Ribbers, Papendrecht; R.J.B. Oosterlee, Rozenburg; ds. W.W. Nijdam, Alblasserdam.

9. Geestelijke verzorging van de militairen

L.G. Boogerd, Huizen; drs. H. de Bruijne, Utrecht; ds. P. van Dolderen, Almere; A. van Klaarbergen, Zwolle; N. van der Lugt, Vleuten.

10. Kerkjeugd en onderwijs

drs. B.L.C. Aarnoudse, Doornspijk; J. den Besten, Sliedrecht; mevr. J.H. de Boer-Moret, Maarssen; G.A. Bolink, Vianen; drs. A. van de Bovekamp, Veenendaal; ds. L.C. Buijs, Veenendaal; mevr. I.N. Voorthuijzen-den Dekker, Alphen a.d. Rijn.

11. Pastoraat in de gezondheidszorg

J.W. Baan, Bennekom; mevr. G. van der Beek, Elst; mevr.drs. H.W. den Butter-de Haas, Culemborg J. van Gilst, Goes; mevr. C. Joolink-Manneke, Overberg; mevr. H.M. Middelkoopvan der Rhee, Urk; drs. G. Nuninga, Vriezenveen; mevr.drs. L. Romkes, Leiden drs. H. Timmer, Hengelo, ds. J. van der Wal, Baam; ds. A.C. van der Wekken, Leusden-Zuid.

12. Diaconaat

ds. K.T. de Jonge, Nieuwegein, voorzitter; mevr. S. Rustenburg-van de Poppe, Zoetermeer, secretaris; W.J.P. Boers, Sliedrecht, penningmeester; drs. B. Reinders, Zwaagwesteinde; P.Y Hut, Zoetermeer; J.J. van der Knijff, Rijnsaterwoude; drs. A. Luijer, Hilversum; B. Vianen, Goutum; mevr. E.J.W. Wessels-Schuurman, Veenendaal; secundus: drs. M. Visser, Nunspeet.

13. Redactie van De Wekker

drs. P.L.D. Visser, Veenendaal, hoofdredacteur; ds. H.K. Sok, eindredacteur; D. van den Bosch, Alphen a.d. Rijn; drs. C.C. den Hertog, Surhuisterveen; L. Mak, Huizen; ds. H. Polinder, Urk; mevr. drs. M. Renkema-Hoffman, Hilversum; mevr. E. Spiering-de Hek, VIeuten; dr. ir. J.A. Voorthuijzen, Kampen.

14. Redactie van het Jaarboek

ds. D. Quant, Huizen; drs. R.W.J. Soeters, Amersfoort; ds. H.J.Th. Velema, Hoogeveen; secundi: ds. A. Brons, Kampen; ds. G.P.M. van der Linden, Dokkum.

15. Kerkorde en kerkrecht

ds. P.D.J. Buijs, Harderwijk, drs. J. Bosch, Eelde; drs. H. van Eeken, Delft; mr. H. de Hek, IJsselmuiden; ds. D. Quant, Huizen; mevr.drs. M. Renkema-Hoffman, Hilversum; drs. A. Wagenaar, Wierden; adviseur: prof.dr. HJ. Selderhuis, Hasselt.

16. Contact met de overheid

prof.dr. T.M. Hofman, Apeldoorn, voorzitter; RJ. Aalbersberg, Zwolle; mr. H. de Hek, IJsselmuiden, secretaris & gedelegeerde in CIO; drs. G.L. Born, Dronten; ds. C.A. den Hertog, Leeuwarden; prof.dr. ir. H. Jochemsen, Bennekom; mr. H.M. Oevermans, Bennekom, plaatsvervangend gedelegeerde in CIO; secundus: drs. A. Hakvoort, Middelburg.

17. Eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland

drs. J.L. de Jong, Bunschoten; ir. J.A. Kardol MA, Huizen; ds. M. Oppenhuizen, Apeldoorn; dr.ir. J.A. Pals, Veldhoven; drs. W. van ’t Spijker, Hilversum; drs. P.L.D. Visser, Veenendaal; ds. D. van der Zwaag, Veenendaal.

18. Deputaten buitenlandse kerken

drs. L.A. den Butter, Culemborg; ds. C.A. den Hertog, Leeuwarden; drs. H. Korving, Urk; ds. W.N. Middelkoop, Urk; prof.dr. H.G.L. Peels, Apeldoorn; ds. J.G. Schenau, Goes; ds. J.W. Wüllschleger, Zeewolde; secundus: drs. N. Vennik, Groningen.

19. Vertegenwoordiging van de kerken

ds. P.D.J. Buijs, Harderwijk, voorzitter; ds. J.G. Schenau, Goes, secretaris; ds. D. Quant, Huizen; drs. J. van ‘t Spijker, Hoogeveen.

20. Financiële zaken

A. Goossensen AA, Ermelo, voorzitter; P.A. Hoogenboom, Sliedrecht; R.L. Poot QR, Nieuwerkerk a.d. IJssel; A. van Veenhuisen, Putten; G.A. Werkman RA, Apeldoorn; secundus: J.L. Kooij, Ede.

21. Landelijk Kerkelijk Bureau

drs. A.J. van der Wekken, Leerdam, voorzitter; mevr. H.R. Hakvoort-Koelewijn, Spakenburg, penningmeester; P.Y. Hut, Zoetermeer, secretaris; R. Hoogendoorn, Ridderkerk (vanuit dep. buitenlandse zending); drs. B. van Amerongen, Hooglanderveen (vanuit dep. evangelisatie); W.J.P. Boers, Sliedrecht (vanuit dep. diaconaat).

22. Kerkelijke archieven

L. van Beveren, Noord-Scharwoude; mevr.drs. C.Th. Boerke, Apeldoorn, secretaris; F. van der Hart, Krimpen a.d. IJssel (archivaris voor de stukken van 1980 tot heden); mr. C.J. van Heel, Hattem, archivaris voor de stukken vóór 1980); ds. H. Peet, Bunschoten-Spakenburg; ds. H.J. Th. Velema, Hoogeveen.

23. Eredienst

E.C. Bin, Zierikzee; ds. C.J. Droger, Vlaardingen; ds. M. Groen, ’s Gravenhage; ds. G. van de Groep, Heerde; drs. W.M. den Hertog, Rozenburg; ds. H.D. Rietveld, Nijkerk; ds. D.J.K.G. Ruiter, Arum; K.A. Visser, Naaldwijk.

24. Voortijdige ambtsbeëindiging predikanten

ds. D. Quant, Huizen, voorzitter; mr. H.E. Davelaar, Zwolle; M.N. den Harder, Soest; ir. J.A. Kardol MA, Huizen; drs. A.J. van der Wekken, Leerdam.

C. DIVERSEN

25. Quaestoraat van de generale synode

J.Lokhorst, le quaestor (per 1-1-2011); E.M. de Graaf, Nunspeet, 2e quaestor; herbenoeming tot 1-1-2011: G.P. Groeneveld, Hendrik Ido Ambacht.

26. Vertrouwenscommissie predikanten

ds. J. van Dijken, Nieuw Vennep; ds. C. Westerink, Rijnsburg; T. Meijboom, Werkendam; secundi: ds. P.D.J. Buijs, Harderwijk; drs. G. van Roekel, Putten; dr.ir. JA. Voorthuijzen, Kampen; adviserende leden: A. van Schothorst, Urk; L. Stoter, ’s Gravendeel; mevr. M. Visser-van Loon, Rijen; secundi adviserende leden: N. de Bruijn, Veenendaal; mevr. E. van der Wekken, Bennekom.

27. Klachtencommissie inzake misbruik van pastorale en andere gezagsrelaties

mevr.drs. E.J. van Dijk, Veenendaal; mevr.mr.dr. G.P. van Duijvenvoorde, Leiden; ds. P.J. den Hertog, Koog aan de Zaan; drs. A. Heystek, Veenendaal; mevr.drs. A.W. Westerveid, Hegebeintum; adviserende leden: mevr.drs. A.T. Bijkerk-van Genderen, Moordrecht; P. de Jong, Sliedrecht; mevr.mr. A.P. Versteeg, Leidschendam; mr.dr. J.A.I. Wendt, Capelle a.d. IJssel.

28. Generaal-synodale beroepscommissie klachten

mevr.mr. dr. G.W. Brands-Bottema, Apeldoorn; mevr. A. Reitsma, Zeist; drs. F. Visscher, Goes.

29. Evaluatiecommissie emeritikas

drs. J. van ’t Spijker, Hoogeveen; J.W.Storm RA, Drachten; drs. N. Vennik, Groningen; ir. A.J. de Vuyst, Nieuw-Vennep.

30. Commissie doelmatigheid

G.F. van der Beek, Nunspeet; W.H. van Eeken, Utrecht; J.P. Engelfriet, Hellevoetsluis; M.N. den Harder, Soest; ir. J.A. Kardol MA, Huizen; J. Mauritz, Naarden; ds. D. Quant, Huizen; drs. G. van Roekel, Putten; J.W. Storm, Drachten.

31. Commissie digitalisering

mevr. M. Blankenstijn, Veenendaal; A. Miedema, Bussum; drs. G. van Roekel, Putten; ir. A.J. de Vuyst, Nieuw-Vennep.

32. Commissie werkwijze generale synode

J. van den Berg, Wageningen; L. Mak, Huizen; J. Mauritz, Naarden; ds. D. Quant, Huizen, samenroeper; ir. A.J. de Vuyst, Nieuw-Vennep.

33. Commissie landelijke kerkendag

ds. P.D.J. Buijs, Harderwijk (namens curatorium); ds. C.J. Droger, Viaardingen (namens deputaten kerk en Israël); ds. A. Hilbers, Zwolle (namens deputaten zending); ds. H. Jonkman, Dronten (namens deputaten evangelisatie); ds. H.K. Sok, Opperdoes, samenroeper; J. Lokhorst, quaestor generale synode.

34. Commissie loket HSV

J.C. Westeneng, Soest, secretaris; drs.J.C.L. Starreveld, Genemuiden; drs. W. Steenbergen, Zwolle; ds. J.W. Wüllschleger, Zeewolde.

35. Studiecommissie homoseksualiteit en homoseksuele reiaties

(D.V. in de synodezitting van 2011 wordt besloten hoe verder te gaan inzake de werkzaamheden van deze commissie; dan wordt ook duidelijk of er nieuwe benoemingen en/of herbenoemingen nodig zijn)

AANW1JZING ROEPENDE EN ONTVANGENDE KERK GENERALE SYNODE 2013

De synode besloot, na een dergelijk verzoek aan de desbetreffende kerkenraden, aan te wijzen:

a. als roepende kerk: de kerk van Urk-Maranatha;

b. als ontvangende kerk: de kerk van Nunspeet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.