+ Meer informatie

Ouderlingen hielden: hun conferentie 1968 in Amersfoort

3 minuten leestijd

Op donderdag 31 oktober, de Hervormingsdag, hebben de ouderlingen hun conferentie 1968 gehouden in de mooie nieuwe Ichthuskerk van Amersfoort. Gelukkig niet alléén de ouderlingen in de gebruikelijke zin van dit woord. Ook een flink aantal ouderlingen-pastores woonde deze ontmoeting bij en eveneens zagen we verschillende diakenen. Dat is goed zo: Als ambtsdragers behoren we samen te denken over de dingen, die onze gemeenten beroeren. Dat geldt zeker, wanneer een zo urgente zaak aan de Orde komt als ditmaal het geval was: de verhouding tussen het horizontaal en verticaal beleven van hetgeen wij belijden.

Het was verheugend te bemerken, dat zoveel broeders de betekenis van deze ontmoeting hadden gezien. Alleen: Referaat en discussie hebben wel aangetoond, dat één dag in het jaar voor de bezinning rondom ons ambt niet genoeg kan zijn. De bezinning op het werk, de achtergronden ervan en al hetgeen in „de wereld” aan de orde komt behoort in de continuïteit van ons ambtswerk opgenomen te zijn. Uw verslaggever vreest, dat daar in de praktijk nog te weinig van komt. Het organisatorische, het zakelijke overwoekert alleen al reeds zozeer onze gewone kerkeraadsvergaderingen, dat er bijvoorbeeld van een werkelijk verslag van de huisbezoeken, dat wil zeggen van een mee-luisteren naar en een mee-denken over alles wat via de wijkbroeders uit de gemeente doorklinkt, nauwelijks iets of meestal niets komt. Geen wonder, dat er dan van een puur zich bezinnen op de situatie van de kerk in de wereld van vandaag in het geheel geen sprake meer kan zijn!

Ik geloof, dat de conferentie 1968 ons op dit punt een les heeft meegegeven. Eén dag in het jaar voor de bezinning levert hoogstens op, dat je eens kennis kunt nemen van verschillende standpunten. Met alle reserve, die een zodanige eerste-kennismaking impliceert. Maar: er echt mee bezig-zijn gelukt pas wanneer men zich met de materie vertrouwd heeft gemaakt. Daarom: Laat het niet aankomen op die ene dag. Ruim op uw kerkeraadsprogramma een paar avonden in voor de ernstige behandeling van een actueel onderwerp. Onderhoud de onderlinge bijeenkomsten ook in deze zin, dat in classicaal verband geregelde contacten ontstaan. Dat hoort er nu eenmaal bij. Wie „ja” heeft gezegd, toen hij als ambtsdrager werd geroepen heeft ook een stukje verantwoordelijkheid voor het denken binnen onze kerkelijke verbanden op zich genomen. Wellicht biedt dit nummer van „Ambtelijk Contact”, dat de referaten van de ouderlingenconferentie 1968 bevat, voor dit denken, op uw kerkeraad, binnen het verband van uw classis, een uitgangspunt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.