+ Meer informatie

Raad geeft geld voor godsdienstonderwijs

Op openbare school Arnemuiden

2 minuten leestijd

ARNEMUIDEN — Op de openbare lagere school in Arnemuiden zal binnenkort godsdienstonderwijs worden gegeven. De kerkeraad van de Hervormde gemeente te Kleverskerke zal een nog niet met name genoemd persoon met dit werk belasten.

De raad besloot met de stemmen van de SGP en RPF tegen een bedrag van 5100 gulden voor dit doel beschikbaar te stellen. De heer P. W. van Leerdam stelde dat zijn fractie — de SGP — eerst wilde weten wie de lessen zal gaan verstrekken. „Het is noodzakelijk dat er een docent wordt aangesteld die bedeeld mag zijn met genade en de gave om de kinderen te onderwijzen in de vreze des Heeren". Omdat er geen duidelijkheid werd gegeven stemde de SGP tegen. Bij de stemming sloot de fractie van de RPF zich bij de SGP aan.

Christelijke school

In het verleden werd er catechetisch onderwijs gegeven. Dat werd geregeld door de Hervormde gemeente te Arnemuiden. Gedurende de laatste jaren was dit evenwel in het slop geraakt. De oudercommissie van de openbare lagere school wendde zich onlangs tot de kerkeraad en vernam dat men niet van plan was opnieuw het godsdienstonderwijs ter hand te nemen. Indien ouders dat onderwijs wensen kunnen ze hun kinderen naar de christelijke school sturen, zo luidde de motivatie. Ook bemiddeling van het college van b en w mocht niet baten. Daarna nam de oudercommissie contact op met de Hervormde gemeente in de kern Kleverskerke. Daar reageerde men positief; men diende ook een subsidieverzoek in om een gemeentelijke bijdrage. De fracties van de PvdA, CDA, Algemeen Belang en RPF betreurden de stellingname van de Hervormde kerkeraad te Arnemuiden. PvdA-woordvoerder Balk wees er onder meer op dat vele ouders respect hadden voor het feit dat hun kinderen op de openbare school catechetisch onderwijs kregen via de Hervormde kerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.