+ Meer informatie

Perikelen rond woning burgemeester Neerijnen

Kritiek op college van benw

3 minuten leestijd

NEERIJNEN — De gemeenteraaad van Neerijnen heeft er woensdag 27 mei mee ingestemd dat burgemeester mr. S. J. Wijnperler voorlopig in Ochten (gemeente Echtetd) blijft wonen. Sfiet alvorens notaris H. Smid (Gemeentebelangen) felle kritiek geuit had aan het adres van het college

Naar zijn mening had het college deze zaak voor de bevolking onder de tafel willen houden. GS moesten toestemming verlenen voor deze ontheffing. Toen anderhalf jaar geleden (burgemeester Wijnperler was toen waarnemend burgemeester) de commissaris van de Koningin, mr. W. J. Geertsema, de raad van Neerijnen kwam horen over de vraag wat voor een burgemeester men eigenlijk wenste, vertolkte wijlen het SGP-raadslid W. van Wijk de mening van de raad namelijk, dat burgemeester Wijnperler zou moeten blijven. Na de profielschets werd de bijeenkomst informeel en de fractie Gemeendacht dat de besprekaigert"afgelopen' waren. Burgemeester Wijnperler had niet naar de burgemeesterspost van een probleem voor; hij had een woning gekocht in Ochten en had veel geld geïnvesteerd in een verbouwing, terwijl verkoop gezien de economische omstandigheden voorshands niet tot de mogelijkheden zou behoren.

In die informele bijeenkomst hebben de overige fracties de commissaris van de Koningin gezegd geen bezwaar te hebben tegen het feit dat de heer Wijnperler na zijn benoeming tijdelijk in Ochten zou blijven wonen. De heer Wijnperler solliciteerde toen op grond van die uitspraak naar de burgemeesterspost en werd benoemd. Gemeentebelangen wisten van die afspraak niets af en hekelde die woensdag dan ook fel en beschuldigde de wethouders ervan dat men deze gang van zaken willens en wetens onder de tafel gehouden had om deze aan de openbaarheid te onttrekken. Verder vond men de afstand Ochten-Neerijnen, vooral bij calamiteiten te groot. Deze afstand bedraagt ongeveer 30 kilometer. De heer wethoQcier Th. van Vught (CDA) ontkende gesteund door mevr. A. van Riemsdijk (PvdA) dat er opzet in het spel is geweest. Maar de heer Smid weigerde van de gevoerde procedure aan te nemen dat die juist was en vond het niet fair dat GS de raad nu vroegen of men bezwaren had tegen het feit dat de heer Wijnperler tijdelijk in Ochten zou mogen blijven wonen. eclftér zo snel ais fiètheftt tnogelijk-«aseen woon- en ontvangstruimte in de gemeente Neerijnen in gebruik te zullen hij dit nog niet gebeuren aantal actievoerders van de Rijngroep Rotterdam en de stichting Rein Water hebben dondfrdag bij|,.de kunstmestfa6nek"„WïndmïU" in Vlaardingen geprotesteerd tegen ge-«viaarlijke lozingen vail de fabriek in de Nieuwe Waterweg.

zondag geopend mogen wor
tipn tenen vüf <:tpm. haven mogen anderen zondags wel ver

den. Met
wen itgcii ïiji siciii koopactiviteiten plegen. r>n= waarnm

men heeft de gemeenteraad van Reimerswaal hiertoe besloten
het dat de CDA-fractie niet zo ver ging dat ze uit principieel oogpunt tegen openstelling was. De heer Koster meende dat de zondag als Gods dag geheiligd Dus waarom zou de heer Minnaard indien hij dit zou wensen niet mogen, zo zei hij. Dit argument kon de meerderheid van de raad echter niet overtuigen zodat het voorstel tot openstelling met ruime meerderheid werd verworpen.

De raad besloot verder om niet over te gaan tot vaststelling van een bouwregistratie-verordening ondanks het feit dat het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening hiertoe had aangedrongen. Een dergelijke verordening houdt in dat alle gegevens omtrent bouw- en verbouwactiviteiten bekend gemaakt dienen te worden aan de Kamer van koophandel. Op deze manier hoopt men de beunhazerij in de bouw tegen te gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.