+ Meer informatie

Mijlpaal op weg naar de nieuwe basisschool

Start van ontwikkelingsprojecten

4 minuten leestijd

DEN HAAG — Het van de grond brengen van de ontwikkelingsprojecten basisschool is volgens minister Pais van Onderwijs een mijlpaal op weg naar de nieuwe basisschool. De scholen krijgen nu de gelegenheid een echte basisschool te worden. Tot nu toe zijn de projecten steeds gevoerd binnen de bestaande wettelijke kaders.

Op het ministerie van Onderwijs en wetenschappen zijn al vijfduizend aanvragen biimengekomen voor de brochure ,,Aanmelding voor ontwikkelingsprojecten basisscholen 1978". Tijdens een bijeenkomst met de pers (maandag) gaf de bewindsman nadere informatie over deze jongste ontwikkeling van het basisonderwijs.


De minister hoopt dat nog dit jaar vijfentwintig projecten van start kunr nen gaan. Binnen enkele jaren, zo benadrukte de bewindsman, moeten 120 projecten van de grond zijn gekomen. De ervaringen en de uitkomsten van die projecten moeten verspreid kunnen worden naar de rest van het onderwijsveld. Een project is als het ware een proeftuin, waarin bruikbare zaken voor anderen in het onderwijsveld ontwikkeld worden.


Nadruk


Bij de ontwikkeling van deze projecten zal de nadruk worden gelegd bij de scholen zelf en de plaatselijke situatie. De begeleiding zal zeer soepel zijn. Volledige ervaring kan in 1982 zijn opgedaan, maar tussentijds kunnen al gegevens uitgewisseld worden, aldus minister Pais, Essentieel is, zo vervolgde hij, dat we ons rekenschap geven van de inhoudelijke vorm van de basisschool. Dat kan het best via de school zelf.


In zijn voorwoord op de nu uitgekomen brochure zegt de bewindsman dat met het veranderen van de bordjes „kleuterschool" en „lagere school" in het ene ,,basisschool" niet voldoende is. Er is meer aan de hand, het is niet een kleuter- en lagere school die gaan samenwerken. Er komt één schoolwerkplan, één team van onderwijsgevenden en het is in alles één school.


In de projecten staat de ontwikkeling van een schoolwerkplan voor de leerlingen van ongeveer vier tot twaalf jaar centraal. In het Innovatieproces Basisschool is een projectgroep van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) bezig op basis van de in verschillende scholen opgestelde schoolwerkplannen een eerste concept voor een onderwijsplan basisschool op te stellen. Dat concept kan dan als uitgangspunt gelden voor het opstellen van plannen voor de verschillende scholen.Dringend nodig


Minister Pais benadrukte dat deze projecten dringend nodig zijn. Een goede voorbereiding op de nieuwe basisschool is dan ook nodig en de bewindsman was verblijd dat er zoveel positieve reacties uit het veld komen. Het accent van de vernieuwing ligt in de scholen en dat slaat enorm aan. De haalbaarheid van de realiteitswaarde js een zeer belangrijke factor, de zelfwerkzaamheid van de scholen is onderwijskundig gezien een belangrijke zaak.


De minister hoopt dat de ontwikkelingsprojecten een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de nieuw» basisschool zullen zijn. Hü lioópt bovendien dat de presentatie in de brochure leidt tot duidelijkheid in het veld over de bedoeling en uitvoering van de projecten. ' Voorwaarde voor deelname aan het project is dat de aanmelding gesteund wordt door een overwegende meerderheid van alle bij de scholen betrokken groeperingen.


Projecten


Van de 25 projecten die volgend schooljaar van start moeten gaan, zullen er zeven zg. integrale projecten zijn. Dat wil zeggen dat daarin gewerkt wordt aan het opstellen en uitvoeren van een schoolwerkplan voor de gehele basisschool met alles wat daar aan vast zit. Maximaal vijf projecten zullen speciale aandacht besteden aan de problemen van de kleuteren lagere scholen die tot basisscholen zullen groeien.


Maximaal vijf combinaties van kleuter- en lagere scholen zullen speciale aandacht besteden aan de relatie tussen het basisonderwijs en het buitengewoon onderwijs. Andere aspecten van de basisschool zijn ondergebracht in themaprojecten: vakkenintegratje, individualisering, onderwijskansen voor meisjes en kunstzinnige vorming. Eén project is nog niet aan een thema gekoppeld. Het ministerie verwacht dat de aanmelding nog interessante thema's zal opleveren. Daarvan zal er een worden gekozen.


Van belang voor de rechtszekerheid en de duidelijkheid is dat de voor deelnemers aan de projecten beschikbare faciliteiten bekend zijn. Volgens Pais zijn die faciliteiten „vrij royaal gemeten". In overleg met de vakbeweging is hierover overeenstemming bereikt. In de meerjarenramingen zijn voor projecten middelen gereserveerd.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.