+ Meer informatie

Braks kan kritiek niet weerleggen

Kamer vindt controle op boter onvoldoende

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Minister Bralis van landbouw en visserij heeft de meerderlieid van de Tweede Kamer er niet van Icunnen overtuigen dat de bewindsman alles heeft gedaan om misbruik van EG-subsidies bij de opslag van overtollige boter te voorkomen. Vanmiddag of vanavond zou de Ka-, mer een motie aanvaarden waarin staat dat de regels en controle met betrekking tot de EG-interventieboter „zeer ontoereikend zijn geweest".

PvdA, VVD, D66 en PPR zeiden gisteren tijdens een debat in de Kamer dat ininister Braks nalatig is geweest met de controle 'op de EG-regels en te weinig deed toen er aanwijzingen voor fraude waren. Het CDA is van mening dat de bewindsman geen enkele blaam treft. De kleine christelijke partijen hebben op punten wel kritiek, maar vinden het te ver gaan om Braks nalatigheid te verwijten.

De motie legt vast dat de regels en de controle met betrekking tot de EG-interventieboter een aantal jaren jeer ontoereikend zijn geweest, waardoor oneigenlijk gebruik van EG-subiidies niet was uitgesloten. De kamermeerderheid blijft volhouden dat Braks van hel begin af aan wist dat ie regels „ondoorzichtig en fraudegevoelig" waren.

De bewindsman daarentegen hield staande dat hem geen verwijt valt te maken: „Ik houd de stelling vol -ik (an niet anders- dat er tot 1986 geen :oncrete aanwijzigingen waren voor een controleprobleem. Daarom heb ik dan ook geen aanleiding gezien de zaak bij de EG aan te kaarten. Ik erken dat de EG-richtlijn niet volmaakt yvas, volmaaktheid is ook niet te bereiken, al is dat in mijn leven nog steeds het streven", aldus de minister.

Imago

Braks probeerde PvdA en VVD te bewegen de motie niet in stemming te brengen, vanwege het imago van ons land in Europa. Nadat PvdA-Europarlementariër Dankert begin april met zijn beschuldigingen kwam, is de zaak volgens Braks in het buitenland zodanig breed uitgemeten, dat Nederlands goede naam is aangetast. Braks: „Daadwerkelijke bewijzen voor fraude zijn er niet, het materiaal ontbreekt, ik zou geen bewijzen kunnen vinden voor de beschuldigingen aan het adres van het Nederlandse zuivelbedrijfsleven. Maar doordat de goede naam en faam van dat bedrijfsleven zijn aangetast, is de Nederlandse onderhandelingspositie in de EG aangetast".

„Als deze motie wordt aangenomen, zal daardoor de gewekte indruk dat er sprake zou zijn van een miljardenfraude, worden bevestigd. Dat doet afbreuk aan het vertrouwen in Nederland als betrouwbare EG-partner. Want daardoor blijft de indruk achter dat er wel degelijk wat aan de hand is geweest", hield Braks de Kamer voor.

Kritiek

PvdA-woordvoerder Van der Vaart en zijn VVD-collega Te Veldhuis gaven gisteren aan dat Braks de motie moet zien als een signaal van kritiek. Het is geen motie van wantrouwen of van afkeuring, die normaliter had geleid tot het opstappen van de bewindsman. Gezien de demissionaire status van Braks heeft dat nu geen zin. Ook al zou het kabinet niet-demissionair zijn, dan zou aanvaarding van de motie niet moeten leiden tot het opstappen van Braks, aldus de indieners. Braks was blij met deze uitleg, maar bleef aanvaarding van de motie ten sterkste afraden.

CDA-woordvoerder De Leeuw beschuldigde PvdA en VVD met het oog op de verkiezingen van „partijpolitiek bedrijven over de rug van de Nizo-boter heen". „Er wordt niet op de zaak maar op de man gespeeld. Al met al weinig verheffend. Maar het CDA kan en zal deze zaak met opgeheven hoofd goed aan de kiezers uitleggen", aldus De Leeuw

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.