+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

STEMMEN UIT WITTENBERG

De Gerei Bibliotheek te Goudriaan (Z.-H.).

In maart 1973 verscheen de 14e bundel, bevattende Het Magnificat (1521), een verklaring van Maarten Luther van de lofzang van Maria. Luther geeft een verklaring, die ons nog toespreekt. Daarom is een hartelijke aanbeveling wel op zijn plaats.

In een begeleidende brief aan hertog Johan Frederik van Saksen schrijft Luther: „Moge die tedere Moeder Gods mij (door haar voorbede) de geest willen verwerven …” (blz. 4).

Aan het einde van zijn verklaring zegt Luther: „Dat verlene Christus ons door de voorbede en de wil van Zijn lieve moeder Maria. Amen”, (blz.91). In de toelichting schrijft de uitgever naar aanleiding daarvan: „Van een Mariolatrie is in dit geschrift natuurlijk geen sprake. Aan het slot van het „Magnificat” doet Luther weliswaar een beroep op Maria’s voorbede, maar daarmede verheft hij de Moeder des Heeren niet boven andere gelovigen; immers gelijk wij aan een levend medechristen kunnen vragen om voor ons te bidden, zo ook aan een lid van de triumferende kerk”, (blz. 95). We kunnen ons niet indenken, dat deze verklaring aan iemand bevrediging geeft. Wel is het waar, wat we verder lezen: „Met nadruk wijst Luther een verering van Maria af, zoals hij die bij het R. Katholicisme gevonden had”.

De bundel kost f 3,50. B.

JERUZALEM, DAT IK BEMIN, door A. G. Eggebeen - Uitgeverij De Banier, Utrecht.

We hebben in dit boek een beschrijving van de kruistochten in de Middeleeuwen, waarbij vele mensen het leven verloren hebben. Het ging om de stad Jeruzalem, die eerst veroverd werd, maar na jaren weer moest worden prijsgegeven. Wanneer de schrijver hier een verhaal van gemaakt zou hebben zou het boek naar onze mening aan waarde gewonnen hebben. Er zijn andere boeken, die ook over de kruistochten gaan. We vragen ons af of er naast die boeken wel voldoende plaats is voor een werkje als dit. Voor hen die geen andere lectuur op dit gebied binnen hun bereik hebben geeft dit boek wel enigszins een indruk van de kruistochten naar het heilige land. Het is uitgegeven in geplastificeerde band en kost f 7,90. B.

HENDRIK VAN ZUTFEN, door H. Te Merwe - Uitgeverij De Banier, Utrecht.

Dit boek bevat een verhaal van de eerste martelaren na de reformatie in onze omgeving. Het boek bevat twee delen. Het eerste handelt al over Hendrik van Zutfen, maar eindigt met de marteldood van Voes en Van Essen te Brussel in 1523. Het tweede deel verhaalt het verdere leven van Van Zutfen en zijn marteldood bij Bremen in 1524. Zulke boeken vinden nog altijd een lezerskring. We willen op een enkele drukfout wijzen. Op blz. 83 staat kiezer, dat moet zijn: keizer. Het is een boek van 136 blz. Het is uitgegeven in geplastificeerde band en kost f 6,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.