+ Meer informatie

Grote vraagtekens bij „verantwoord beleid"

Voorzitter NCOOV over defensienota

3 minuten leestijd

AMERSFOORT — Als de vermaatschappelijking van de militaire dienst een algehele gelijkstelling betekent met andere categorieën van overheidspersoneel, dan zullen wij ons lijnrecht tegenover de bewindslieden opstellen. Door het geheel eigen karakter van het beroep van militair is een eigen rechtspositie vereist. Dit zei de heer G. E. Baas, voorzitter van de Nationale Christelijke OnderOfficieren Vereniging, NCOOV, vandaag in Amersfoort in zijn openingstoespraak tijdens een vergadering mét de afdelingsvoorzitters ter bespreking van de defensienota.

In de defensienota is de vervlechting van de militaire dienst met de maatschappelijke ontwikkeling de hoeksteen van het defensiebeleid genoemd. De heer Baas noemde in zijn toespraak de gelijkstelling, opgevat als een zo voïledag mogelijke maatschappelijke integratie, een zeker voor een nadere discussie vatbare zaak. Zijn organisatie verschilt in grote lijnen niet met de be^tóndslieden van mening, dat de militair in beginsel dezelfde rechten moet hebben als iedere andere werknemer in onze samenleving.

Maar de omstandiigheden dat van een militair in tijd van- oorlog zijn leven kan worden verlangd en dat hij door de overheid waar ook ter wereld inzetbaar is, vereisen voor de militair een andere rechtspositie, aldus de heer Baas.

Over de defensienota in zijn geheel zei de heer Baas, dat ondanks enkele onderwerpen waarvoor waardering bestaat, er op vele pvinten nog onduidelijkheid en onzekerheid is. ' „Bij de vraag of er sprake kan zijn van een verantwoord uitgebalanceerd defensiebeleid plaatsen wij grote vraagtekens, omdat wij sterk de indruk hebben dat de bewindslieden zich op de grens van het absolute mi.msmmmMimssmsii G. E. BAAS . . . verantwoord defensiebeleid . . nimum hebben geplaatst, wat een gevaarlijke betekenis kan hebben, in het bijzonder voor het personeel", aldus de voorzitter van het NCOOV. Spreker betreurt het, dat de verenigingen die zijn toegelaten tot het georganiseerd overleg, geen inspraak vooraf hebben gekregen met betrekking tot de nota. Een inbreng zal nu geleverd worden via de volksvertegenwoordigers, waartoe reeds stappen zijn ondernomen, toch het gevolg van deze handelwijze is, zo zei de heer Baas, dat de vakorganisaties met de rug tegen dë muur staan als het parlement „ja" zegt tegen de defensienota: „Er is dan vrijwel geen 'sprake meer van het overblijven van enige onderhandelingsruimte".

Het recht op de meest volstrekte vrije meningsuiting, binnen de krijgsmacht, waaronder het betoginigsrecht, noemde de heer Baas een zaak die „altijd enigermate bezijden de werkelijkheid is geweest..

Tegenover de aanhangers van het conflictmodel betoonde hij zich een duidelijk voorstander van het harmoniemodel, waarbij men zich uiteindelijk dient neer te leggen bij de besluiten van de volksvertegenwoordiging. uitgaat van geluksfactoren en streeft naar het absolute minimum. Volgens de heer Baas kan de kwaliteit van het personeel ook nadelig worden beïnvloed door de verkorting van de diensttijd.

COMPENSATIE

Ernstig ontstemd zijn de christen^ officieren over het nog «teeds ontbreken van een duidelijke regeling van werk- en rusttijden, evenals van een regeling tot compensatie van overwerk. De heer Baas noemde het ronduit schandalig, dat hierover geen medezeggenschap van de vakorganisaties is geweest.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.