+ Meer informatie

Voetbank

2 minuten leestijd

"Alzo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten"

Jesaja 66:1

Is de hemel de troon van God en de aarde de voetbank van Zijn voeten, dan is dit een teken dat Hij zijn genaderijke tegenwoordigheid tot geen afgezonderd volk noch afgezonderde plaats heeft bepaald. Alle plaatsen zijn Hem even heilig. Hij is voor alle volkeren die Zijn naam vrezen, zonder onderscheid, even genaakbaar.

Daaruit vloeit deze vertroosting voort. U bent niet gebonden aan enige stad of plaats. U mag nu in uw huizen of op het veld de Heere met de offeranden van een arme en verslagen geest verheerlijken. De Heere Jezus is met Zijn genade en Geest in het midden van u en zal dat altijd blijven. Hij zal u met het licht van Zijn aanschijn bestralen, om uw zuchten en gebeden te horen, om de offerande van uw hart te ontvangen en om al uw godsdienstige pogingen te zegenen.

Is de hemel Zijn troon en de aarde de voetbank van zijn voeten? O, dat moest u gaande maken om Hem altoos in Zijn oneindige hoogheid en macht eerbiedig te erkennen en te roemen als een Koning der Koningen en een Heere der Heeren, Die waardig is alle dankzegging in de hemel en op de aarde te ontvangen. Met een ootmoedig hart dient u uw knieën voor Hem te buigen en u in vreze en beven te wenden tot de aanspraakplaats van Zijn heiligheid. U moet zich aan Zijn soevereine regering gewillig onderwerpen.

Wilhelmus Themmen,

predikant te Arnhem

(Vaste Troostgronden der Heiligen, 1750)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.