+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

L. Janse Kobus de kluizenaar en andere verhalen Uitgave van J. P. van den Tol - Dordrecht

Het eerste verhaal in dil boek gaal over en man, die zijn vrouw en vier kinderen verloor en loen kluizenaar weid en zijn tijd doorbracht in een schuurtje op een siukjc land temidden van waler, dicht bij Hoorn. Het was in de njd na de reformatie. Jan Arends hield in de buurt een bagepreek en dat was het middel tot bekering van deze man.

Het tweede verhaal heel Boerderij „De Paepenmuts”. We zijn nu in de lijd van de Franse revolutie. De l ransen hebben ook een bezetting in Zeeland. Dat geeft allerlei narigheid. Len zoon van een boer komt tot bekering. Er zijn allerlei spannende gebeurtenissen.

Het derde verbaal heeft tot Hiel Onrust in hel Herdersdal. Het handelt over de lijd van de Waldenzen, die daar loen enige lijd tijd rust verkeerden, maar worden opgeschrikt door de komst van monniken, die de enige bijbel, die daar in het dal is, op listige wijze willen roven, wat echter niet gelukt.

Het zijn wel aardige verhalen en de jeugd zal ze graag lezen of horen voorlezen. Het boekje telt 128 blz., is keurig uitgegeven en kost gebonden f 5,25.


H. Westerink De rattenvanger van Deventer
Uitgeverij „De Vuurbaak” Groningen.


Dit is een aardig boek uit de tijd van de tachtig jarige oorlog. De held van het verhaal is Lodewijck Beerinnck. Hij is in dienst van het leger van de Prins en moet als spion naar Deventer, dat in Spaanse handen is en waar hij vroeger heelt gewoond. Hij moet zien in het bezit te komen van belangrijke gegevens. Hij vermomt zich als rattenvanger en komt zo binnen de poort van de stad. Hij wint inlichtingen in en doet in Deventer allerlei ervaringen op. Met behulp van een andere spion en een bakker weet hij o.a. een vroegere knecht van zijn vader uit de gevangenis te bevrijden.

Het boek is spannend geschreven. Het heeft een goede strekking. We kunnen het dus wel voor jonge lezers aanbevelen.

Het is een boek van 168 blz. en kost gebonden f 8,90.

De Bijbel

We hebben hiei voo! ons de aisic aflevering van een uitgave van de Bijbel dooi de Geïllustreerde Pers N.V., N.V. Uitgeverij Spaarnestad en Nederlandse Rotogravure Maatschappij N.V. Ei komen 96 wekelijkse afleveringen die in 7 zogenaamde verzamelbanden kunnen worden opgeborgen.

De uitgave is uil een oogpunt van drukkunst heel mooi. Duidelijk blijkt, dat er alle zorg aan is besteed.

Maar juist de wijze van uitgeven maakt, dal op ile achtergrond komt te slaan, dat we hier te maken hebben met het Woord van God. De samenwerking lussen hel Nederlandsche Bijbel Genootschap en de Katholieke Bijbel Stichting kan geen bevredigende vertaling geven. Echter ook wanncci de Staten vertaling was gebruikt zouden we ons afvragen of liet wel goed is door de vele afbeeldingen, reproducties ent. lussen de tekst de aandacht van hei Woord Zeil al ie leiden.

En volgen achter een bijbelgedeelte nog artikelen, die op hei desbetreffende Schriftgedeelte betrekking hebben. In de eerste aftevering vinden we 0.m. een artikel over de geloofwaarheid van Genesis 1 II. Daaruit nemen we het volgende over. „In hel bijbels verhaal over de oergebeur-tenissen worden deze symbolisch en plastisch beschreven, eerder opgeroepen dan uitgeschreven, center aangeduid dan uitgesproken. En wal zo gesuggereerd wordt, is mei de buitenkant van één enkel dooi snee feit. Het gaat om de kern van menselijke ervaringen door de lijden heen. Hel gaat niet om ene heer Adam, ooit woonachtig in hden in Vicrstromenland, hel gaat over ons Het is niet locvallig dat die stamvader Adam heel, dat wil zeggen mens Goede verstaandsrs hebben dal altijd wel aange voeld. Voor hen zijn die oergebcurtemssen daardoor niet minder maar meer historisch dan gewone feiten” Dit zegt ons genoeg We beluisteren daarin geen klanken in overeenstemming met Schrill en belijdenis We laten het bij deze ene aanhaling, omdat deze naar wij menen typerend is voor deze uitgave.

We zouden graag gewild hebben, dat we deze uitgave van harte hadden kunnen aanbevelen.

Elke aflevering kost f 1 50 elke band f 6,95.


Concreet reformatorisch politiek jongereno Ked. en Adm. Postbus 285 Groningen.


We ontvingen tot nu toe de nummers van september en oklober 1969. Dat zijn de eersle nummers. Uit de redactionele verantwoording nemen we het volgende over:

„Wie regelmatig kennis neemt van de inhoud van veel jongerenbladen, zal opmerken dat de jongeren een met aflatende stroom van linkse propaganda wordt voorgeschoteld. links georiënteerde figuren hebben de sleutelposities in de jongerenpers in handen. De jongeren worden opgewekt tot dienstweigering, overladen mei anti Navo-artikelen, terwijl het gebruik van drugs als on schuldig wordt voorgesteld. Veel jongerenbladen staan vol deze deze eenzijdig linkse informatie.”

„Duidelijk is wel, dat een revolulio e geest die de hele maatschappij wil ontwrichten steeds meer terrein begint ie winnen oudei bepaalde jongeren-groepen, vooral studerenden. Daarom werd het hoog tijd voor een duidelijk alternatief: het nieuwe jongerenorgaan Concreet.”

„Concreet heeft reel heelt geen enkele binding aan een bepaalde politieke parlij, maar we zullen ons wel duidelijk uit spieken voor een politiek beleid dal gebonden is aan de normen van het Evangelie.’

Eindredacteur is drs J. G. van der Land ie Groningen. On/e eerste indruk is, dat Concreet een positief geluid wil laten horen Hel blad beweegt zich op een andei terrein dan Bewaar hel l'and. Daarom volslaan we met deze vermelding.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.