+ Meer informatie

Na school de maatschappij

4 minuten leestijd

Examentijd is vaak een zenuwen-tijd. Er blijft soms maar weinig tijd over om iets voor jezelf te doen. Helaas vaak ook maar weinig tijd voor bijbellezen en bidden. In dat opzicht zit ons onderwijssysteem misschien toch niet zo erg goed in elkaar.

Hoe was de uitslag van het examen? Niet iedereen behoort bij de gelukkigen die het diploma behaalden. Er zijn er die een teleurstelling moeten verwerken. Ik hoop dat ze dat met de Heere zullen mogen doen. Maar degenen die wel slaagden, wat gaan zij doen? Er zullen er zijn die gaan doorstuderen. Er zullen er ook zijn die na hun schooltijd de maatschappij in gaan en een baan gaan zoeken. Maar waar? Kunnen ze aan de slag? Kunnen ze aan de slag in een omgeving en in een beroep waar ze zich thuis zullen kunnen voelen? Ook met de principes die ze van huis uit hebben meegekregen en die, naar ik hoop, ook hun eigen beginselen zijn geworden? Dat zal nog niet altijd meevallen. Bij sollicitaties zal wel eens blijken dat christelijke beginselen niet overal meer gerespecteerd worden. Dat er voor mensen die ook in het dagelijkse leven naar die beginselen begeren te leven niet overal meer plaats is. Tenzij je bereid bent compromissen te sluiten en water in de wijn te doen.

Andere normen
Wat dat laatste betreft, ik vrees dat de praktijk uitwijst dat velen tot het sluiten van een compromis bereid zijn. Uit de jaren dat ik in Canada predikant was, herinner ik me een advocaat die consequent weigerde mee te werken aan echtscheidingen, omdat er op dat terrein zoveel was dat voor Gods aangezicht niet kan bestaan. Dat uitgangspunt hebben niet allen die uit de reformatorische kring in de advocatuur terechtkomen. Mij zijn zelfs wel heel verdrietige gevallen bekend van advocaten die krachtens hun principe beter weten, maar die in de uitoefening van hun professie met gans andere normen werken.

Secularisatie
Zo komt het voor dat zon advocaat mede verantwoordelijk is voor grote moeiten en zorgen die een in de steek gelaten ouder heeft bij de opvoeding van kinderen doordat de advocaat de weggelopen partij, die soms ook nog radicaal met de dienst des Heeren gebroken heeft, stijft in het kwaad, waardoor kinderen soms tweeslachtig worden opgevoed en innerlijk onder grote spanning komen te staan ten aanzien van de vraag hoe hun houding tegenover de Heere en Zijn dienst dient te zijn. Ook in de verzorgingssector zullen soms compromissen worden geëist, met name op het gebied van het medewerking verlenen aan abortus en euthanasie. Bij weigering om aan die druk toe te geven, is de kans groot dat een ziekenhuisdeur niet opengaat. Zo zouden er meer terreinen genoemd kunnen worden waarop duidelijk is dat de secularisatie hard toeslaat in onze samenleving en dat onder invloed van die secularisatie alles wat nog teruggaat op christelijke normen en waarden verdwijnen moet.

Hoge posten
Wordt het dan niet moeilijk voor onze jonge mensen om de rug recht te houden en te staan voor wat vanuit Gods Woord waarde heeft en houdt? Op vele punten wel. En het is bovendien duidelijk dat niet iedereen erin zal slagen om tewerkgesteld te worden in een bedrijf waar vanuit het beleid van de directie ook nog waarde blijkt te worden toegekend aan wat de Heere heeft ingezet. Anderzijds, de Heere is niet afhankelijk van wat wij als mogelijkheden zien en Hij is evenmin gebonden aan datgene waar wij onmogelijkheden vrezen. De Bijbel laat weten dat godvrezende jongens soms op verantwoordelijke posten geplaatst werden en dat zij in hun werk ook nog grotelijks gerespecteerd werden. Denk maar aan Daniël en zijn drie vrienden in Babel. Denk ook aan Obadja, die van zijn jeugd af de Heere vreesde en die niettemin als hofmeester in dienst van koning Achab stond.

Volg Mij!
God is niet aan onze maatstaven gebonden. Hij kan deuren openen waar wij ze gesloten achten. Daarom is solliciteren ten diepste ook een zaak van biddend te werk gaan. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Een baan zoeken; advertenties nagaan waarin sollicitanten worden opgeroepen; een sollicitatiebrief schrijven; na een oproep ontvangen te hebben een gesprek voeren en eerlijk antwoord geven op de vragen die gesteld worden — het mag ook alles voor de Heere worden neergelegd met de bede: Heere, toon mij de weg die ik gaan moet. Ook ten aanzien van deze dingen zegt de Heere: Volg Mij! Nog altijd geldt wat de Heere in het slot van Psalm 50 zegt: Wie zijn weg wel aanstelt, dien zal Ik Gods heil doen zien. Jongelui, Gods zegen toegewenst bij jullie entree in het maatschappelijke leven!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.