+ Meer informatie

Kernpunten van beleid

3 minuten leestijd

Kinderbijslag

De kinderbijslag voor het eerste kind wordt extra verhoogd met 14 gulden. Deze verhoging komt bovenop de verhoging met 48 gulden op basis van het regeerakkoord en de verhoging met 7 gulden vpor het eerste en tweede kind in het kader van de afspraken over werkdruk en arbeidsvoorwaarden in de zorgsector.

De afschaffing van de alleenstaandentoeslag voor alleenstaanden boven de 27 jaar met een inkomen tot 35.000 gulden zal in fasen uitgevoerd worden. In 1991 wordt deze toeslag verlaagd tot 845 gulden. De verlaging is zo gekozen, dat de koopkracht van alleenstaanden op minimumniveau wordt gehandhaafd.

Advocaten

Diensten van advocaten en procureurs zullen voortaan niet meer onder het bijzondere btw-tarief vallen, maar onder het algemene tarief. De diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders, die tot nu toe onder de btw-vrijstelling vielen, zullen eveneens onder het algemene tarief worden gebracht. De maatregelen brengen samen 140 miljoen gulden op in 1991.

Koopkracht

Zonder nadere maatregelen zou de koopkracht van alleenstaande bejaarden die in het ziekenfonds zitten en een klein pensioen hebben, in 1990 dalen als gevolg van de operatie- Oort. Om dit te voorkomen zullen alle alleenstaande bejaarden en bejaarden met een partner jonger dan 65 jaar nog dit jaar een eenmalige uitkering van 50 gulden ontvangen. Ook andere groepen die door de operatie- Oort een lagere vakantie-uitkering kregen, zullen deze 50 gulden ontvangen.

Bonus

Voor het bedrijfsleven zal een bonus/ malussysteem voor het in dienst nemen en het laten afvloeien van arbeidsongeschikten worden ingesteld. Ook wil minister De Vries de premie voor de Ziektewet afhankelijk maken van het ziekteverzuim in een bedrijf. Zo hoopt hij dat het bedrijfsleven mee zal werken aan het omlaag brengen van het aantal arbeidsongeschikten.

Minister Dales van binnenlandse zaken zal nog dit jaar aan de Raad van State advies vragen over een wetsvoorstel dat ambtenaren het recht geeft om te staken. Volgens de bewindsvrouw is dat recht in de praktijk en in de jurisprudentie reeds erkend. Voor de krijgsmacht wordt een uitzondering gemaakt; die krijgt geen stakingsrecht.

Leraren

Het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen alleen nog maar bouw- en inrichtingskosten vergoed. Grondkosten worden niet meer vergoed. Het Rijk wil dat de gemeenten de grond gratis ter beschikking stellen aan de scholen. De bezuinigingsmaatregel kost de gemeenten per saldo 104 miljoen gulden in 1991.

Voor de verbetering van de positie van leraren wordt in de onderwijsbegroting een bedrag uitgetrokken van bijna 300 miljoen gulden. Minister Ritzen ziet het liefst dat het grootste deel van dit bedrag wordt gebruikt voor de verbetering van de aanvangssalarissen.

De uitgaven aan Defensie zullen over 1991 met reƫel 2,3 procent omlaag gaan. Een deel van deze ombuiging wordt gerealiseerd door een vermindering van het personeelsbestand: 2 procent io 1991. Tot aan 1997 zal Defensie het personeelsbestand verminderen met 15 procent.

Staatsschuld

Op de fondsen voor de stadsvernieuwing wordt een bedrag van 30 miljoen gulden bezuinigd als bijdrage aan de algemene budgettaire problematiek.

Aan rente en aflossing van de nationale schuld is Nederland het komend jaar 47,7 miljard gulden kwijt. Dat is 4,2 miljard meer dan in 1990. Minister Kok bepleit daarom een stelselmatige vermindering van het financieringstekort. Maar zelfs als het tekort na 1994 op 3,25 procent gehandhaafd blijft, neemt de staatsschuld nog nauwelijks af.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.