+ Meer informatie

Veel belangstelling voor lezingen dr. Ouweneel

Studiedag SBW op 30 oktober

2 minuten leestijd

AMERSFOORT — Dr. W. J. Ouweneel, bioloog en christelijk auteur in De Bilt, houdt dia-lezingen op veel plaatsen in ons land. Deze voordrachten over het probleem van schepping en evolutie, die gehouden worden onder auspiciën van de Stichting tot Bevordering van Bijbelgetrouwe Wetenschap, genieten veel belangstelling. Jongstleden vrijdag sprak Ouweneel voor een volle zaal met 900 personen in het congrescentrum „Het Tehuis" in Groningen.

In diezelfde week sprak hij in de Technische Hogeschool in Eindhoven en twee weken eerder in de T.H. te Enschede. Er is ook veel belangstelling van jonge mensen, vooral studenten en middelbare scholieren.

Binnenkort is Ouweneel te beluisteren in Amsterdam (Chr. Scholengemeenschap „Pascal", Schipluidenlaan 12, Overtoomseveld), en wel op 21 en 28 oktober en op 18 en 25 november; verder in (ïouda (Christelijk Lyceum, Heemskerkstr. 105), op 8, 15, 22 en 29 november; en in Utrecht (Johannescentrum, Moezeldreef 400) op 6, 10 en 13 december.

Boek

Nog deze maand komt bij Buijten & Schipperheijn in Amsterdam Ouweneels boek „De ark in de branding" uit, dat aansluit bij zijn dia-lezingen (en daarom ook rijk geïllustreerd is). Op dit ogenblik is het boek tegen intekenprijs (ƒ 19,90) verkrijgbaar; na verschijning zal het ƒ 23,60 kosten.

Wetenschappelijke artikelen van zijn hand en van anderen zijn ook te vinden in het tijdschrift „Bijbel en Wetenschap" dat zich tot een breed publiek richt. Het is à ƒ 15,— per jaar verkrijgbaar bij Stichting Bijbelgetrouwe Wetenschap, Kampweg 106 te Doorn (tel. 03430-4208).

Tenslotte melden wij een andere belangrijke activiteit van deze stichting, haar studiedagen, waarvan de eerstvolgende op 30 oktober gehouden zal worden in de Kandelaarkerk, Heiligenbergerweg 64 te Amersfoort en zal handelen over „Bijbel en Archeologie" — een belangrijk onderwerp i.v.m. de betrouwbaarheid van de Heilige Schrift die in het geding is en vaak ondergeschikt wordt gemaakt aan die van de wetenschap. Sprekers op de studiedag (die om 10 uur begint) zijn: Voorzitter F. J. Kerkhof te Nieuw-Beijerland en ds. P. K. Keizer te Groningen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.