+ Meer informatie

Massale uittocht in VS naar de zonnige staten

Ongekende economische vooruitgang in zuiden en westen

3 minuten leestijd

WASHINGTON ^ „Vêrek naar de zonnige staten, •aar is werk. Daar ligt uw toesmst". Deze bijzondere aanssring om te verhuizen vormt ï conclusie van een rapport m een Amerikaanse regengscommissie die tot taak had vooruitzichten voor de Verligde Staten in de jaren tachg te bestuderen.

Het rapport verscheen enkele weken )or de instalatie van Ronald Reagan 1 president Carter had geweigerd de udie nog in overweging te nemen. De euwe regering-Reagan houdt er echr wel rekening mee: men moet de inistriesteden in het oosten en middenesten aan hun lot van teruggang overten en verhuizing van de Amerikanen lar de „zonnegordel", die een economische opleving zonder weerga kent, aanmoedigen. De aanbevelingen van de regeringscommissie, die door de grote oostelijke steden met verontwaardiging werden ontvangen, schijnen overeen te stemmen met de vooruitzichten van de economen: New York, Detroit, Chicago, Baltimore, Pittsburgh en an-' dere steden schijnen de ondergang tegemoet te gaan.

Industrieën verouderd

Daar zijn veel oorzaken voor. Een der belangrijkste is de veroudering van de industrieën die vijftig jaar geleden nog het oosten welvarend maakten. New York, dat hard getroffen is door inflatie en recessie, staat waarschijnlijk voor een nieuwe financiële crisis. Deze zal nog versterkt worden door de vermindering van de federale kredieten waartoe de i'egering-Reagan besloot. Dat zal het geval zijn voor vele grote industriesteden die voortdurend op de rand van het bankroet zweven.

Vele ondernemingen zijn reeds uit „de koude staten" naar de „zonnegordel" en de kust van de Stille Oceaan vertrokken waar ze aanlokkelijke fiscale voorwaarden en ruimte vinden. De werknemers volgden met hun gezin. Zij lieten zonder grote spijt de koude, de sneeuw, de vervuiling en de moeilijke levensomstandigheden achter zich om in het westen een veel gemakkelijker bestaan te gaan opbouwen.

Twee Amerika^s

De bevolking in de oostelijke steden is in tien jaar tijd met meer dan 10 procent afgenomen. In dezelfde'periode is de bevolking van Texas met 26 procent gegroeid, die van Florida met 41 pet, die van Califomië met 18 pet en die van Nevada met 63 pet. In het westen en zuiden wonen momenteel 118 miljoen Amerikanen. In het oosten 108 miljoen. Dat is een dramatische omslag van de weegschaal.

Het opvallendste is echter het onderlinge verschil: het is duidelijk dat er nu twee Amerika's zijn. Het verouderde, verzwakte, door werkloosheid getroffen oosten is aan het eind van zijn krachten en ziet zijn bevolking wegtrekken. Het zuiden en westen met jonge industrieën — de lucht- en ruimtevaart, de elektronica — en met onmetelijke natuurlijke rijkdommen zijn In volle ontwikkeling. Texas kent een ongelooflijke voorspoed. Califomië heeft nagenoeg geen last van de recessie en trekt vooral speerpuntindustrieën aan, Florida kent een sterke toename in de sectoren onroerend goed en toerisme. De oliestaten Oklahoma, Louisiana. Alaska en Texas boeken fiscale recordontvangsten na de opheffing van de prijzencontrole. Hetzelfde geldt. voor Nieuw-Mexico.

Het plan yan de regering-Reagan om de overheidsuitgaven terug te dringen zal vooral de oostelijke steden treffen die in de loop der jaren steeds afhankelijker van federale hulp geworden zijn. De armoede in de stedelijke centra, die verstoken zullen zijn van een groot gedeelte van de federale bijstand, zal nog verergeren.

De sterke nadruk op bewapening en de olieproduktie zullen daarentegen bet zuiden jen het westen nog meer bevoordelen. Zij zullen tegenover het oosten ongeveer dezelfde rol spelen als OPEC (de organisatie van olieproducerende landen) tegenover de rest van de wereld. Door de vermindering van de werkloosheidsuitkeringen en de beperking van de uitbetalingsduur van 26 tot 13 weken zullen de arbeiders van de oostelijke staten gedwongen zijn de in het westen beschikbare arbeidsplaatsen te gaan bezetten. Het nagenoeg onvermijdelijke gevolg daarvan is dat de rijke zuidelijke en westelijke staten nog rijker zullen worden eh dat de achtergebleven gebieden in het oosten en midden van de Verenigde Staten verder verarmen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.