+ Meer informatie

NVvH op de bres voor huis vrouwenbelangen

Nederlandse huisvrouwenvereniging 75 jaar

3 minuten leestijd

„Goedgekeurd door de NVvH". Dit staat op veel huishoudelijke artikelen te lezen. Het wil zeggen dat de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen vindt dat het produkt bruikbaar is. De vereniging heeft het getest en goed bevonden. En wie kan beter weten wat een huisvrouw handig vindt dan een vakorganisatie van huisvrouwen? De Vereniging doet al 75 jaar haar best de belangen van de Nederlandse huisvrouw te behartigen.

In het begin van deze eeuw ontstond een tekort aan dienstboden. Veel meisjes gingen liever in fabriek of op kantoor werken; zij gingen de gezelligheid van collega's onder elkaar waarderen. De huisvrouwen kregen steeds meer problemen met het vinden van een goede dienstbode.
Op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 kwam een Nationaal Bureau voor vrouwenarbeid tot stand. Het doel daarvan was om gelijke maatschappelijke en financiële waardering te krijgen voor het werk van mannen en vrouwen. Ook het behartigen van belangen van huisvrouwen hoorde daarbij. De dienstboden hadden zich inmiddels verenigd in de Algemene Nederlandsche Dienstboden Bond. De huisvrouwen hadden echter nog geen organisatie die voor hun belangen opkwam en die een partij kon vormen in het overleg tussen dienstbode en werkgeefsters.
De directeur van het Bureau, Anna Polak, en adjunct-directeur Marie Heinen namen het initiatief voor de oprichting van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen (NVvH). Marie Heinen zag de vakorganisatie als behartiger van huisvrouwenbelangen als consumente, als werkgeefster tegenover haar personeel en als belanghebbende bij het woningvraagstuk".

IVHA
De officiële oprichtingsvergadering vond plaats op 17 december 1912 en al snel ontstonden er verschillende afdelingen, met Rotterdam als eerste op 19 december 1912. Het eerste jaar sloten zich 200 leden aan, maar in 1921 waren dat er al 10.750. In 1985 telde het bestand 48.000 leden.
De NVvH wilde toegankelijk zijn voor alle huisvrouwen. Dat leverde wel eens problemen op. Toen er bij voorbeeld in 1919 stemmen opgingen om een verbruikersbond op te richten, meenden tegenstanders dat het „ondoenlijk is omdat van de leden velen tot de winkelstand behoren". Toch werd het Instituut voor Huishoudtechnisch Advies (IVHA) een feit.
Het IVHA test produkten op veiligheid, houdbaarheid en doelmatigheid.

'Kleur'
Voor de technische kant werd vaak hulp van buitenaf, bij voorbeeld van NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen (KEMA), gevraagd. Als een artikel is goedgekeurd, mag het keurmerk „goedgekeurd door de NVvH" worden gevoerd. In 1986 werd het keurmerk van de NVvH door de overheid erkend.
Niet alleen op praktisch terrein is de NVvH actief. Al wil de vereniging zich niet door de politiek laten beïnvloeden, toch liet ze zich strikken voor bemoeienis met het abortus-vraagstuk. Het hoofdbestuur van de NVvH vroeg aan het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid om in de commissie die het abortusvraagstuk bestudeerde, ook 'gewone' vrouwen op te nemen als vertegenwoordigers. Het standpunt van de NVvH was dat abortus in het ziekenfonds moest worden opgenomen.
In de afgelopen 75 jaren heeft de NVvH de nodige bekendheid gekregen. Een van de conclusies die Ineke Jonker daaruit in het boek "Huisvrouwenvakwerk" trekt, zegt wel het een en ander over de 'kleur' van de NVvH: „Successen kunnen zo bedreigend zijn, dat zij soms leiden tot isolement en verdachtmaking. Wat dat betreft vechten radicale feministen en huisvrouwen tegen hetzelfde verschijnsel. Enige jaren lang was die ontkenning van beide naar emancipatie strevende groepen niet duidelijk en bestreden zij zelfs elkaar, maar er is na 1984 een tendens zichtbaar van onderlinge solidariteit tussen beide groepen uit de grote vrouwenbeweging die opkomt voor de herverdeling van macht tussen mannen en vrouwen".

N.a.v. "Huisvrouwenvakwerk", t.g.v. 75 jaar NVvH, door Ineke Jonker, uitg. Bosch & Keuning NV, Baarn, 144 blz., prijs 35 gulden.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.