+ Meer informatie

Recht en onrecht rond de twijfels van Kuitert

5 minuten leestijd

Het nieuwste boek van prof. Kuitert is een bestseller geworden. De titel moest de moderne mens ook wel aanspreken: "Het algemeen betwijfeld christelijk geloof'. Er zijn er al heel wat van verkocht. Naar mijn inschatting zo'n vijfigduizend exemplaren. Dat is "kassa" voor de auteur en niet het minst voor de uitgever. Zij hoeven in ieder geyal aan de baten niet te twijfelen. Toch blijkt in dezen de twijfel meer materieel dan ik op voorhand aangenomen zou willen hebben. Wat is er gebeurd? Dr. J. Hoek, hervormd predikant te Veenendaal en tweede voorzitter van de hervormde synode, heeft zijn studieverlof gebruikt om een antwoord te schrijven op het boek van dr. Kuitert. Hij wilde vanuit de gereformeerde, dat is: reformatorische hoek, een antwoord geven op dit geschrift van de synodaalgereformeerde hoogleraar, omdat in het boek van Kuitert de grondwaarheden van het christelijk geloof van vraagtekens worden voorzien. Hoek wilde de krommingen van de vraagtekens recht trekken tot uitroeptekens door deze ijzeren krullingen in het vuur van de Schriften te houden. Om aan Kuitert zo veel mogelijk recht te doen koos hij bij de opzet van zijn werk voor een consequente driedeling die bij ieder hoofdstuk weer terugkeert.
In het A-gedeelte geeft hij samenvattend weer wat Kuitert in zijn boek te berde brengt; in het B-gedeelte geeft hij Kuitert op wetenschappelijke wijze antwoord uit de Schriften en in het C-gedeelte laat hij als op meditatieve wijze zien wat het onderhavige leerstuk voor hem persoonlijk betekent.

Tot het uiterste
Een ieder die objectief kan oordelen zal dit een zeer integere opzet noemen. Deze integriteit kan mijns inziens zelfs zeer zeldzaam genoemd worden. Het gebeurt ook in zogenaamd wetenschappelijke werken zelden dat men een ander echt helemaal uit laat spreken. Eerlijk gezegd vond ik persoonlijk dat dr. Hoek in zijn objectiviteit wel tot het uiterste wilde gaan. Van 'linkse' zijde zal men zelden zo ver willen gaan. Kuitert zelf in ieder geval niet. Als je zijn werken leest, lijkt het wel alsof ethici als Douma en Velema niet bestaan. In zijn werken kom ik hen, voor zover ik kan beoordelen, niet tegen. Waarschijnlijk vindt hij hen 'onwetenschappelijke krullenjongens', omdat hij zijn wetenschapsbegrip blijkbaar anders formuleert dan Salomo, die door de Geest van God de vreze des Heeren het beginsel van de wetenschap noemde.

Schending auteursrecht
Wat is er gebeurd? Uitgeverij Ten Have heeft de opzet van Hoek opgevat als schending van de auteursrechten en heeft uitgeverij Kok naar mijn inschatting op stevige wijze benaderd. Ik kan er slechts naar gissen hoe dat allemaal gegaan is. Dit is in ieder geval duidelijk: Kok moet de exemplaren van het boek van Hoek die nog in eigen voorraad zijn, vernietigen! Onvoorstelbaar. Persoonlijk zou ik dit op juridisch niveau nog wel eens uitgezocht willen zien. Dr. Hoek heeft op geen enkele wijze plagiaat gepleegd. Hij heeft juist zeer integer Kuitert aan het woord willen laten om pas daarna Kuitert antwoord te geven. Hoek wilde niet zomaar via korte citaten in zijn eigen tekst en via verwijzingen in de voetnoten Kuitert bestrijden. Al ras roept een schrijver dan immers dat hem geen recht is gedaan en dat van hem een karikatuur is gemaakt. Nu wordt de schrijver recht gedaan en de uitgever bestempelt dat blijkbaar als onrecht. Ik zou bijna gaan denken aan een intimiderend optreden. Zouden de mensen van Ten Have die deze zaak ter hand genomen hebben soms zijn gaan twijfelen aan de opbrengst van de twijfel? Als dat het geval is, twijfel ik nog meer aan de oprechtheid van de twijfel. Je zou bijna gaan denken, dat er in onze tijd een dikbelegde boterham in de twijfel zit.

Verbrand
Als ik goed geïnformeerd ben (en gelukkig zijn 'journalisten' niet verplicht hun bronnen te vermelden, want terwijl ik schrijf denk ik ook aan de 'pittige' jongens bij Ten Have) moet Kok de nog in voorraad zijnde exemplaren vernietigen. Als dat waar is, komt heel mijn rechtsgevoel in opstand. Maar tegelijk denk ik aan het recht! Wat niet gebouwd is op het fundament van Jezus Christus zal in de dag des Heeren verbrand worden als hout, stro en stoppels. Zelfs het geld dat er aan de twijfel verdiend is, zal dan door dat vuur vergaan. En dat verbranden is dan erger dan een 'versnipperapparaat'. In die dag zal ook alle twijfel vergaan, omdat de waarheid aan het licht zal treden. Hij die de Waarheid is, zal dan op de troon zitten. Velen die almaar aan zichzelf en niet aan God en Zijn Christus twijfelden, blijken dan behouden te zijn aangekomen, terwijl zij die moderne twijfel aangaande God en Zijn Gezalfde koesterden dan ver van of in het zicht van de haven vergaan zullen zijn.

Waarheid
Helaas leven wij nu nog in een dwaze wereld: met de beantwoording van de vraag naar haring of kuit(ert), kunnen wij nu nog in een vreemde hoek terecht komen. Bij een kok blijken de vruchten verbrand te zijn, waar het schip 'Veritas' (= waarheid) bij (na) 'ten haven' strandt. Pilatus vroeg "Wat is waarheid?", terwijl de Waarheid voor hem stond. Nu vraag ik: Wat is waarheid? In de tijd van de wet op gelijke behandeling blijkt een eerlijke behandeling van een twijfelende hoogleraar als uitkomst een voor mij twijfelachtige eerlijkheid te hebben. Ik kan in al mijn simpelheid geen andere conclusie trekken dan dat Ten Have Kok gedreigd moet hebben met de rechter, en dat omdat Kuitert recht gedaan werd. Hoe zal een rechtvaardige er in onze tijd nog uitkomen? Wat hoekig is wordt krom gemaakt en wat krom is wordt recht genoemd! God zij dank, behoeven wij aan de uitkomst van deze bedeling niet te twijfelen. Voor de rechterstoel van Hem Die wederkomt zal aller (on)recht en (on)vroomheid blijken! Dr. Hoek wens ik bij een eventueel omwerken alle zegen en wijsheid, want anders zou dr. Kuitert of zijn uitgever weer naar de rechter kunnen stappen vanwege onzorgvuldige weergave van Kuiterts visie. Niets is immers voor de twijfel te dol...

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.