+ Meer informatie

Betere parkeerplaatsen voor fietsen gewenst

Kans op diefstal wordt erdoor verkleind

5 minuten leestijd

Een van de grote voordelen van het gebruik van de fiets is, dat je hem qua vereiste ruimte zo gemaklcelijk overal plaatsen kunt. Het zoeken van een parkeerplaats is niet tijdrovend. Maar dat wil niet zeggen dat het parkeren van de fiets dan ook altijd op de juiste manier gebeurt. Omdat een fiets zo weinig ruimte vraagt, is er altijd wel ergens een plekje te vinden, waar je hem kunt neerzetten; tegen een boom, een lantaarnpaal, een brug of een pui.

Dat is dan ook de dagelijkse praktijk. Maar die dagelijkse praktijk is nu juist verre van ideaal. Het straatbeeld wordt hierdoor ontsierd; soms hele rijen fietsen tegen elkaar gezet en die belemmeren dan maar al te vaak de loop- en rijruimte doordat die fietsen op plaatsen staan waar ze niet horen. Een nadeel is ook dat de kans op beschadiging hierdoor zeer groot is; èn van de geparkeerde fietsen zelf èn van andere voertuigen en objecten. Het lijkt allemaal mooier dan het is.

Goedparkeren

Ook pleit tégen het ordeloos parkeren, dat de kans op diefstal er aanzienlijk door wordt vergroot. De praktijk en onderzoekingen wijzen dat uit. De meeste fietsen worden namelijk gestolen (even geleend, zoals vaak gezegd wordt) op plaatsen waar veel fietsen bij elkaar staan. De „sociale controle" werkt dan niet of nauwelijks. De adspirant-dief rommelt maar wat rond bij de fietsen en vindt er altijd wel een bij die niet op slot is gezet of waarvan het slot van zodanige kwaliteit is, dat het gemakkelijk is open te breken. Het valt niet op als iemand in zo'n chaotische massa fietsen bezig is. Je ziet niet of iemand daar zijn eigen fiets tevoorschijn tracht te halen of dat een zwijntjesjager aan het werk is. Alles pleit er dus voor om maatregelen te nemen die een goed en verantwoord parkeren van de fiets mogelijk maken. En daar onbreekt het aan, al worden de laatste tijd wel wat voorzieningen in deze richting getroffen.

Zoals met zoveel andere voorzieningen van de fiets, worden ook parkeerfaciliteiten gewoon vergeten omdat de fiets zo alledaags en algemeen is, dat er te weinig aandacht aan wordt geschonken. Ook omdat het zo snel gegroejde gemotoriseerde verkeer om steeds meer en vaak dure voorzieningen vroeg. De fiets kwam daardoor in de vergeten hoek terecht. Geheel ten onrechte, gezien het grote aantal fietsen op de weg en het intensieve gebruik. Omdat fietsvoorzieningen relatief goedkoop zijn, zeker in vergelijking met ander verkeersvoorzieningen, is het niet in de eerste plaats een kwestie van geld, maar gewoon van aanvechtbare prioriteiten. Zeker speelt hierbij een rol dat zij die zich met verkeersplanning en verkeersvoorzieningen bezig houden, heel vaak zelf geen fietser zijn, onvoldoende beseffen wat de praktijkbezwaren voor de fietsers zijn en de fiets daardoor vergeten.

Winkelcentra

Neem nu bijvoorbeeld de vele winkelcentra in ons land. Bij de opzet wordt steeds gedacht aan voldoende parkeerruimte voor auto's. Dat veel bezoekers per fiets komen, krijgt echter doorgaans geen aandacht. Je kunt je fiets toch overal neerzetten. Maar ook de fietser heeft recht op een verantwoorde, gemakkelijk te bereiken parkeerplaats met de daarbij behorende faciliteiten om de fiets zo te plaatsen dat beschadiging wordt voorkomen en de diefstalkansen tot een minimum worden beperkt. Dat geldt ook bij stations en halten van het openbaar vervoer. Vrijwel iedereen is het erover eens dat het gebruik van het openbaar vervoer moet worden gestimuleerd, maar dan moet het ook mogelijk zijn het openbaar vervoer te bereiken. Velen zijn voor het voor- en natransport naar en van het openbaar vervoer aangewezen op de fiets omdat dikwijls een behoorlijke afstand moet worden overbrugd. Dan moeten er ook daar voorzieningen zijn om de fiets op een verantwoorde wijze te kunnen parkeren. Daar mankeert het maar al te vaak aan, vooral als het bus en tram betreft. Als er al voorzieningen zijn gemaakt, dan zijn die qua ruimte of aantal onvoldoende, worden slecht onderhouden of zijn onveilig.

Hulpmiddelen

Er zijn de laatste tijd steeds meer goede hulpmiddelen gekomen die verantwoord fietsparkeren mogelijk maken. Wij denken in dit verband aan de moderne fietsenklemmen, aan de fietsenkluizen, die optimale beveiliging bieden en aan de recente combinatie van beide systemen, de sluit-o-matic van de firma Avos, waardoor een fiets stevig en extra beveiligd in een klem wordt vastgezet. Omdat bij een gewone parceerklem en bij parkeertegels en parkeerblokken de fiets vaak niet stevig staat en omvallen en daarmee samenhangende ernstige wiel- en andere beschadigingen veel voorkomen, wordt tegenwoordig geëxperimenteerd met dubbele klemmen en soortgelijke constructies, waarbij de beide wielen van de fiets in een klem worden geplaatst. Vooral voor de vele lichtgewicht fietsen, die tegenwoordig in gebruik zijn, zijn dit soort parkeervoorzieningen noodzakelijk. Ook biedt zo'n dubbele klem de mogelijkheid zowel het voor- als het achterwiel te vergrendelen. Dat is belangrijk omdat bij deze fietsen een wiel gemakkelijk kan worden verwijderd en ook voor losse wielen blijken de dieven belangstelling te hebben.

Het behoort tot de taak van de overheid — en het gaat dan vooral om plaatselijke overheden — om voor goede parkeermogelijkheden voor de fiets te zorgen, breed gespreid en in ruime mate vooral daar waar concentraties van fietsen zijn te verwachten. Wij (Stichting: fiets!-red.) denken in dit verband bijvoorbeeld aan bibliotheken, openbare gebouwen, grote kantoren, sportvelden, sporthallen, buurthuizen, bioscopen, universiteiten enz. Het gebruik van de fiets voor verplaatsingen over korte afstanden kan en dient te worden gestimuleerd. Optimale parkeervoorzieningen ondersteunen deze stimulans. De fietsers hebben er recht op zoveel mogelijk van hun fiets gebruik te kunnen maken. 't Vermindert ook de druk op andere vormen van vervoer. Dat vraagt om velerlei voorzieningen, maar zeker om parkeervoorzieningen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.