+ Meer informatie

Tolwegen

3 minuten leestijd

Tolheffing bij tunnels en bruggen is in Nederland niet ongewoon. Vaste oeververbindingen waar de overheid voorlopig geen geld voor had, konden op die manier jaren eerder gerealiseerd worden. Meestal leverde de tolheffing voldoende op om de kosten te dekken. Een enkele keer viel het verkeersaanbod tegen en kwam er, althans de eerste tijd, onvoldoende geld binnen om uit de rode cijfers te blijven.

Diezelfde aanpak zou ook toegepast kunnen worden bij de aanleg van (auto)wegen. Nieuwe wegen waar de overheid geen geld voor heeft, zouden door het bedrijfsleven kunnen worden aangelegd en geëxploiteerd. Evenzo kan gedacht worden aan extra rijstroken naast de bestaande snelwegen.

Met name in het westen van het land is de fileproblematiek zo nijpend dat tal van automobilisten bereid zijn te betalen voor een route zonder files. Stel dat dat er genoeg zijn om de aanleg van een nieuwe weg of rijstrook te financieren, is daarmee dan het laatste woord gezegd? Kan dan zonder meer toestemming gegeven worden aan het consortium dat het aandurft die weg aan te leggen?

Voor de overheid zijn daarbij toch meer gezichtspunten in het geding. Past de nieuwe weg in het geheel van de ruimtelijke ordening? Genereert de nieuwe weg veel extra verkeer en is dat in overeenstemming met de gehanteerde milieudoelstellingen? Leidt de nieuwe weg niet tot verkeersopstoppingen op andere plaatsen, bijvoorbeeld op de invalswegen naar de steden?

Voor de exploitanten betekent de nieuwe weg een omvangrijke en langdurige investering. De rentabiliteit daarvan wordt onmiskenbaar beïnvloed door het autobeleid van de overheid. Vandaar dat men op dat punt graag wat afspraken wil maken, bijvoorbeeld ten aanzien van het rekeningrijden.

Actueel is op dit moment het plan voor private exploitatie van de A4 tussen Schiedam en Delft. Die weg staat al jarenlang met stippellijntjes op de wegenkaarten, maar de realisering daarvan is voorlopig nog niet aan de orde. Althans, wanneer het van de overheid moet komen.

Gisteren werd minister Netelenbos echter een plan aangeboden door VNO-NCW en de Hollandse Werkgeversvereniging om de A4 door het bedrijfsleven te laten aanleggen. Er zijn zelfs twee combinaties van bedrijven die hiervoor belangstelling hebben.

Naast de inkomsten uit tolheffing (met een hoger tarief in de spitsuren) ziet men ook andere mogelijkheden om de kosten van de aanleg terug te verdienen. Tussen Vlaardingen en Schiedam gaat de weg door een tunnel lopen. Op het dak van die tunnel zouden woningen en winkels worden gebouwd. Met die ondertunneling wordt wellicht ook een deel van de bezwaren weggenomen die in beide steden tegen de aanleg van de A4 bestaan.

Een autosnelweg als tolweg is een figuur die men in het buitenland veelvuldig aantreft. Uiteraard moeten we in Nederland zuiniger met de ruimte omspringen dan buiten onze grenzen veelal het geval is. Maar in een aantal gevallen kan de tolweg een oplossing bieden voor de steeds maar toenemende fileproblematiek. Een private A4 ter ontlasting van de drukke A13 aan de andere kant van Delft, is daarom een optie die in ieder geval serieus bestudeerd moet worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.