+ Meer informatie

Volgend jaar begint bouw Almere-Stad

Centrumplaats voor hele Almeregebied

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Het is de bedoeling in 1978 met de bouw van Almere-Stad te beginnen. Vestiging van de eerste inwoners kan dan in 1979/1980 plaatshebben. In 1990 kunnen 40.000 a 45.000 mensen in Almere-Stad wonen. Ook de bijbehorende arbeidsplaatsen en voorzieningen kunnen dan aanwezig zijn.

Van onze streekredactie)

Almere-Stad, de tweede kern van Almere, is ontworpen voor ongeveer 90.000 inwoners en 35.000 arbeidsplaatsen en zal tevens de hoofdkern vormen. Deze functie wordt mede onderstreept door de centrale ligging in het Almeregebied en de wijze van ontsluiting: 3 stations aan de spoorlijn Weesp-Almere-Leystad en rijksweg 6.

Dit blijkt uit het ontwerp voor Almere-Stad, dat minister Westerterp van Verkeer en Waterstaat met een verzoek om advies heeft doorgezonden naar de Raad van Waterstaat. Dit om verdere besluiten over Almere voor te bereiden. De nieuwe stad Almere in de zuidwestpunt van Flevoland zal bestaan uit een aantal kernen in een groene ruimte. De boi^w van de eerste kern, AlmereHaven, is inmiddels in volle gang. Nu wonen daar ruim 100 gezinnen; omstreeks 1985 zullen er 20.000 a 25.000 wonen.

Sinds de jaren vijftig vormt Almere een onderdeel van het ruimtelijk Ordeningsbeleid, zowel in nationaal als regionaal opzicht. Omstreeks het jaar 2000 moeten er tenminste 125.000 en ten hoogste 250.000 mensen kunnen wonen. Zij zullen voor het grootste deel afkomstig zijn uit Amsterdam en Het Gooi.

Volgens de taken, vastgelegd in de Verstedelijkingsnota, moeten er in Almere tussen 1980 en 1990 20.000 woningen worden gebouwd (boven de ruim 7000 woningen in Almere-Haven). Deze 20.000 woningen komen te staan in Almere-Stad en een derde kern.

Andere belangrijke elementen uit het zojuist gereedgekomen ontwerp zijn:

Vervoer
• Almere-stad krijgt rechtstreekse verbindingen voor lokaal en openbaar vervoer en langzaam verkeer met AlmereHaven. Het lokale autoverkeer wordt via een stelsel van stadsautowegen afgewikkeld. Dezelfde opzet geldt voor verbindingen met de derde en volgende kernen in Almere. • Almere-Stad krijgt evenals AlmereHaven overwegend eensgezinswoningen in grote verscheidenheid. . • Woongebieden en bedrijventerreinen zullen sterk worden gescheiden. Het centrum van Almere-Stad, tevens hoofdcentrum voor de hele hele stad Almere, krijgt naast een brede verzorgende functie (winkels, kantoren, andere werkgelegenheid) ook de woonfunctie. Gezichtsbepalend is de ligging aan het water. • De bouw van Almere-Stad start in het centrum en breidt zich van daaruit in hoog tempo uit.

Overleg

Het ontwerp Almere-Stad omvat een structuurschema met toelichting. Dit ontwerp - opgesteld door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders - is door de minister van Verkeer en Waterstaat aangekondigd in de memorie van toelichting voor de begroting 1977. Omtrent de plaats van Almere-Stad had men al in 1974 een besluit genomen.

Het ontwerp zal op 29 maart worden besproken met de provinciale besturen van Noord-Holland, Utrecht en Gelderland, het bestuur van het gewest Gooien Vechtstreek, het bestuur van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders en het gemeentebestuur van Amsterdam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.