+ Meer informatie

Resultaten inspraak op het streekplan Midden-Zeeland

GS komen binnenkort met standpuntsbepaling

2 minuten leestijd

MIDDELBURG — Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben nu de inspraakresultaten in handen van het streekplan Midden-Zeeland. De stuurgroep streekplan Midden-Zeeland heeft inmiddels ook gereageerd op de inspraak.

GS zullen binnenkort hun standpunt formuleren nu ook de commissie streekplanaangelegenheden zich met de materie heeft beziggehouden. Omdat de noodzakelijke gegevens ontbreken is in sommige gevallen in het voorontwerp geen beslissing genomen. Het ligt in de bedoeling dat een zogenaamde „uitwerkingsbevoegdheid" wordt gegeven aan GS zodat zij in de toekomst het streekplan kunnen „invullen". Voor deze invulling is dan echter wel de toestemming nodig van Provinciale Staten. Het gaat hierbij om een vijftal zaken, te weten de keuze van het tracé van de Dammenweg op Walcheren (de weg die van de Oosterscheldedam komt), de uitbreidingsinrichting van Middelburg op langere termijn, de herinrichting van Walcheren, de rondweg Oostkapelle en de aanwijzing van zogenaamde „stilgebieden" met de daarbij behorende beperkingen.

Groeikern

De stuurgroep streekplan MiddenZeeland blijft van mening dat het vestigingsoverschot van nieuwe inwoners per jaar met 200 mensen moet worden teruggebracht. Verder is de stuurgroep van mening dat teveel insprekers de nadruk leggen op de groei van de kleine kernen. De stuurgroep vreest dat dit ten koste zal gaan van de voorzieningen in de grotere steden en ook de karakters van de kleine kernen zal aantasten. De opvang van de extra groei boven het geboorte-overschot moet in de eerste plaats geschieden door de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Goes. Daarnaast kunnen volgens de stuurgroep ook Amemuiden, Heinkenszand, Kapelle en Koudekerke aan bod komen.

Als resultaat van inHendrikskinderen aangeduid worden als „plattelandskern" en dat zal betekenen dat deze kern niet zal opgaan in de regionale groeikern Goes.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.