+ Meer informatie

HANDBOEK APOLOGETIEK

3 minuten leestijd

Hoe kun je helder uitleggen wat de Bijbelse boodschap is en laten zien dat het he-lemáál niet dwaas is om te geloven, zoals vaak verondersteld wordt? Dat is nu het terrein van de apologetiek! McGrath heeft als apologeet al vele publicaties op zijn naam staan. In dit boek legt hij nog eens uit wat apologetiek is: communicatie van het christelijk geloof. Dit werkt voorbereidend – als een heipaal voor het ‘gebouw’ van de evangelisatie – en ondersteunend – als een muuranker voor het bestaande geloof. De uitdaging is het christelijk geloof zo te verdedigen, uit te leggen en de redelijkheid ervan aan te tonen, dat het geloof ook geloofwaardig blijkt. In feite ligt hier een roeping voor iedere christen: ‘Ga dan heen, onderwijst alle volken…’ Sinds die opdracht is het geloof doorgeven en overgenomen, tot op vandaag. Nu zijn wij aan de beurt om het door te geven! Maar hoe? Deels via rationele argumentatie, deels ook door op een meer existentieel niveau de schoonheid en de relevantie van het Evangelie te laten zien; zoals een juwelier een diamant tegen het licht houdt om die te laten schitteren.

McGrath gaat in op diverse aanwijzingen (wat niet hetzelfde is als béwijzen!) voor het geloof in God. Aanwijzingen die afzonderlijk al indrukwekkend zijn, maar juist ook gezamenlijk een patroon vormen dat op de juistheid van het christelijk geloof wijst. Bovendien weet dit geloof de werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet op een overtuigende wijze te duiden. Hiernaast gaat het boek in op diverse middelen die de apologetiek ten dienste staan om de genoemde aanwijzingen aan de man/vrouw te brengen. De schrijver wil vermijden een lijstje met hapklare antwoorden op te dissen, maar beoogt de lezer zelf antwoorden te laten zoeken en zich die eigen te maken.

Al met al belangrijke materie. Het resultaat is mooi en stelt tegelijk ook iets teleur. Dat laatste komt deels door de titel van het boek (althans; in de Nederlandse vertaling, het Engelse origineel heet ‘Onversneden apologetiek’): Een ‘Handboek apologetiek’ suggereert een bepaalde mate van volledigheid en concreetheid, voldoende om met dit boek in de hand allerhande apologetische uitdagingen met succes ter hand te kunnen nemen. Maar al lezend blijkt het meer om een beknopte inleiding tót en fundering ván de apologetiek te gaan met wat stippellijntjes naar de praktijk, dan om een heus handboek. Het is overigens wel handzaam! Bovendien evenwichtig, leesbaar, soms inspirerend, eigenlijk nergens controversieel. Maar, eerlijk is eerlijk, wie ooit wel eens wat apologetisch werk gelezen heeft, vindt weinig nieuws.

En –en dat is het tweede kritiekpuntje- juist dáár waar het boek echt nieuwsgierig maakt, is méér van zulk nieuws eigenlijk wel gewenst: Waar vinden we opnieuw relevante apologetische antwoorden in een sterk veranderde culturele context? In de afgelopen halve eeuw heeft onze cultuur immers een shift doorgemaakt van modern naar postmodern, wat een nieuwe, andere apologetiek nodig maakt. Maar hoe ziet die eruit en wat houdt dat in? Jammer dat daar niet wat meer de focus op ligt. Zou McGrath die twee titels niet kunnen kruisen tot een nader toegespitst vervolgdeel? Een ‘Onversneden Handboek apologetiek in postmoderne context’!

n.a.v. A.E. McGrath, Handboek Apologetiek. Communicatie van het christelijk geloof, Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2012, 219 blz., € 21, 50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.