+ Meer informatie

gemeentelijke verordening, zal komen te vervallen.

1 minuut leestijd

Artikel 273 van de gemeentewet, handelend over het heffen van onroerend-goedbelasting voor gemeenten, bevat de bepaling dat geen onroerendgoedbelasting mag worden geheven van cultuurgrond, welke bedrijfsmatig in gebruik is ten behoeve van de land- of bosbouw.

Behalve deze krachtens de wet verplicht gestelde vrijstelling heeft de Kroon zich het recht voorbehouden bij Algemene Maatregel van Bestuur te bepalen dat, onder daarbij te stellen voorwaarden, geen belasting wordt geheven van gebouwen, welke zijn bestemd voor openbare erediensten of voor het houden van bezinningssamenkomsten. Tevens vallen bepaalde landgoederen onder deze vrijstelling. voeren, achtte het'college van b en w de tijd gekomen om deze in de gemeentelijke verordening voorkomende extra vrijheidsbepalingen met ingang van het belastingjaar 1982 te laten vervallen. Een daartoe strekkend voorstel werd woensdagavond in de raad met algemene stenunen aangenomen.

In het verleden werd er catechetisch onderwijs gegeven. Dat werd geregeld door de Hervormde gemeente te Arnemuiden. Gedurende de laatste jaren was dit evenwel in het slop geraakt. De oudercommissie van de openbare lagere schooi wendde zich onlangs tot de kerkeraad en vernam dat men niet van plan was opnieuw het godsdienstonderwijs ter hand te nemen. Indien ouders dat onderwijs wensen kunnen ze

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.