+ Meer informatie

GGiN doen mee met GG-methode voor catechisatie

Synode zet haalbaarheid eigen kerkelijk bureau opnieuw op agenda

3 minuten leestijd

BARNEVELD. De Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) overwegen de catechisatiemethode te gaan gebruiken die de Gereformeerde Gemeenten momenteel ontwikkelen. Dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens de synodevergadering van de GGiN in Barneveld.

Het deputaatschap algemene kerkelijke zaken heeft hierover contact opgenomen met de commissie catechese van de Gereformeerde Gemeenten. Deze is bezig met de ontwikkeling van een catechisatiemethode aan de hand van het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek. Van beide zijden is hierop positief gereageerd. Naar verwachting zal het eerste deel van de catechisatiemethode in september 2016 verschijnen. In totaal verschijnen er drie delen.

Het Ds. G. H. Kerstencentrum in Veenendaal bereidt cursussen voor om kerkenraden toe te rusten om catechisatie te geven aan de hand van deze methode. In het kerkelijk orgaan De Wachter Sions wordt daar aandacht aan geschonken zodra de cursussen gereed zijn. „Kerkenraden kunnen hiermee alvast rekening houden”, aldus diaken M. Meijering, secretaris van het deputaatschap algemene kerkelijke zaken.

Daarnaast heeft een aantal kerkenraden kenbaar gemaakt behoefte te hebben aan een taalkundige herziening van het bekende vragenboekje van ds. A. Hellenbroek. De Gereformeerde Bijbelstichting in Leerdam (GBS) heeft mede op verzoek van de GGiN het initiatief genomen die actualisering op zich te nemen.

De besprekingen over kerkelijke eenheid met de Gereformeerde Gemeenten worden door beide kerkverbanden als waardevol ervaren. Ds. A. van Voorden gaf daarop een korte toelichting. De synode besloot om de jaarlijkse samensprekingen voort te zetten. Het deputaatschap kerkelijke eenheid zal in zijn eindrapport ook het proefschrift van dr. M. Golverdingen (”Vernieuwing en verwarring. De Gereformeerde Gemeenten 1946-1950”) aan de orde stellen.

In zijn verslag van zijn gemeente te Pretoria, Zuid-Afrika, noemde ds. J. A. Weststrate het project dat is opgepakt door de GBS om te komen tot een getrouwe Zuid-Afrikaanse Bijbelvertaling. „De huidige vertalingen zijn doortrokken van een algemene verzoeningsleer.” De bedoeling is om de Zuid-Afrikaanse vertaling van 1933 taalkundig te herzien.

De GGiN besloten opnieuw onderzoek te doen naar de oprichting van een kerkelijk bureau. De synode van 2013 zag daar nog van af. Maar de behoefte aan een eigen kerkelijk bureau lijkt te groeien, aldus diaken M. Meijering. Vooral het werk vanwege de uitdijende regelgeving rond de ANBI-status van gemeenten neemt toe.

Om in lijn met de kerkorde te blijven, besloot de synode ook tot het omzetten van een aantal kerkelijke stichtingen in deputaatschappen. Zo worden de stichting zuivere waarheid en de stichting financiële steun onderwijs Canada ondergebracht in het deputaatschap kerkelijk geldbeheer. De stichting Theologische School wordt omgezet in het deputaatschap Theologische School. Ook stichting De Wachter Sions wordt een deputaatschap. De leden van de huidige stichtingsbesturen worden benoemd tot deputaten.

De GGiN gaan nauwer samenwerken met de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland bij het opvangen van kinderen in pleeggezinnen. „Er is momenteel een groot tekort aan opvanggezinnen”, zo motiveerde diaken A. G. J. van Berkum (Elst, Utr.) de keuze van het deputaatschap psychosociale hulpverlening.

De voorzitter van de synode, ds. J. A. Weststrate, las een brief voor van de hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad. Die maakte daarin haar excuses voor enkele fouten in het synodeverslag van vorig jaar die –na bewerking op de redactie– in de krant waren terechtgekomen, met name over uitspraken rond de dissertatie van dr. M. Golverdingen. „Dat genoemd verslag de toch al beladen discussie heeft aangezwengeld, is ernstig. Voor deze gang van zaken willen we onze excuses aanbieden”, aldus de RD-hoofdredactie. De synode heeft de verontschuldigingen aanvaard.

Ds. A. Schultink deed verslag van de Stichting Theologische School. „Op donderdag 28 mei heeft student O. M. van der Tang tentamen afgelegd in de verschillende vakken. De uitslag hiervan was tot volle tevredenheid, zodat hij is bevorderd tot het derde leerjaar. Tevens heeft het curatorium hem toestemming gegeven om te proponeren in de gemeenten.” Zondag hoopt student Van der Tang voor te gaan in de gemeente te Vlaardingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.