+ Meer informatie

Uit de discussie

3 minuten leestijd

Mij is gevraagd enkele vragen uit de discussie weer te geven.

In de eerste plaats werd gesproken over de vraag waarom wij als christenen niet méér getuigen. Er is alle reden voor en er is stof genoeg voor. Het is belangrijk om elkaar daarin te helpen. We moeten verantwoordelijkheid voor deze aarde, voor vrede, gerechtigheid en het milieu niet uitspelen tegen onze roeping om het evangelie te brengen. Beide hebben we te doen.

Een tweede complex van vragen handelde over het ongehuwd samenwonen. Er werden praktische raadgevingen aangereikt, zoals die ook te vinden zijn in hoofdstukken in het boek voor ambtsdragers: „Verricht uw dienst ten volle”.

Er werd gesproken over de heiliging van het leven. De aandacht ervoor neemt toe. Wij moeten ons niet door het individualisme laten ontmoedigen, maar op de in onze kerk ingeslagen weg voortgaan, ook al gaat alles misschien niet zo snel als wij zouden willen. De Heilige Geest neemt bij dit alles een centrale plaats in. We mogen Christus en de Geest niet van elkaar losmaken en - als dat al zou kunnen - tegen elkaar uitspelen. We hebben ze beide nodig, ook in de prediking.

Een volgend complex van vragen handelde over de vreze des HEREN. Een belangrijke vraag in dat verband was: welke plaats heeft het bijbellezen in ons leven en welke plaats heeft Christus in ons leven. Ook bij praktische beslissingen zal Christus met Zijn woord prioriteit moeten hebben.

Gevraagd werd of wij bepaalde dingen niet moeten opgeven en uit bepaalde verantwoordelijkheden moeten uitstappen. Dat kan noodzakelijk zijn. Dan moet de noodzaak ervan wel heel duidelijk zijn. Het voorbeeld van Naaman werd door een van de forumleden als heel bijzonder aangeduid. Kan Elisa ook bedoeld hebben te zeggen: God zal ervoor zorgen? Er werd zelfs op gezinspeeld dat Benhadad al gestorven zou zijn voordat Naaman in zijn residentie terugkwam. In elk geval is het nodig de keuzen te onderkennen en ons ervan bewust te zijn dat onze cultuur ver verwijderd is van de natuur.

In verband met het leven naar het Woord en zonder compromissen werd ook herinnerd aan de noodzaak van de christelijke opvoeding, van echt christelijk onderwijs en van rekening houden met de plaats waar een kerk is als men bij verbetering van de maatschappelijke positie verhuizen moet.

Met het oog op het laatste der dagen moet gezegd worden dat het anders zijn vooral uit moet komen in de liefde tot God en de naaste. De andere levenswandel wekt het verzet van de wereld op. Jezus spreekt over het gehoond worden om Zijns naams wil.

De vraag wordt besproken of er wel voldoende onderscheidend gepreekt wordt en of wel voldoende duidelijk aan de orde komt dat wij door de Heilige Geest moeten worden wedergeboren. We kunnen in verlegenheid verkeren door hedendaagse vragen. Laten we elkaar helpen en ook geduld hebben als er bij de uitwerking zwakte is, maar niettemin bereidheid om het woord van Christus in ons leven gestalte te geven.

Tot zover enkele flitsen en fragmenten uit de discussie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.