+ Meer informatie

Recensie

2 minuten leestijd

Tim Keller, Bij je volle verstand. Een uitnodiging voor sceptici, Uitgeverij Van Wijnen, Franeker 2016, 320 blz., € 19,95. ISBN 9789051945454.

Dit boek is geschreven ‘voor de zoeker die maar niet kan kiezen en voor de seculiere scepticus’ en ‘werpt licht op de onmiskenbare waarde en het grote belang van het christendom, dat meer dan ooit relevant is’. De auteur begeeft zich met deze uitgave dus op het terrein van de apologetiek. Een terrein waarop hij zich goed thuisvoelt, getuige ook andere titels van van zijn boeken, zoals Preken, Ontmoetingen met Jezus en In alle redelijkheid. Bij je volle verstand appelleert sterk aan het (volle) verstand van de lezers, waarbij treffende gedachten ter overweging worden geboden over de blijvende waarde van religie in onze tijd, de zin van het leven, het probleem van de moraal (waar haal je die zonder een goddelijke Wetgever eigenlijk vandaan?) en de logica van het geloven in God. Persoonlijk bekruipt mij bij zo’n onderwerp als het laatstgenoemde altijd de vraag: in hoeverre kun je mensen het idee geven dat ze al redenerend tot het bestaan van God en/of het geloof in Hem concluderen? Paulus spreekt in Romeinen 12 wel van een ‘redelijke’ godsdienst, maar heeft het in zijn Eerste Korinthebrief ook over de ‘dwaasheid der prediking’. Daarmee is het Evangelie niet dwaas of ongeloofwaardig, maar is het wel een wonder van Gods Geest als mensen voor de prediking ervan met hun hart – en niet slechts met hun verstand - leren buigen. Maar deze vragen spelen uiteraard bij elke vorm van apologetiek een rol, en echt niet alleen bij het lezen van Keller. Intussen kan het boek zijn nut bewijzen, bijvoorbeeld in het gesprek met een onkerkelijke buurman of collega. Of tijdens een gesprek met een jongere, die op grond van ‘redelijke’ argumenten afscheid van God en Zijn kerk wil nemen…

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.