+ Meer informatie

Brokx praat met b en w Leystad

2 minuten leestijd

LELYSTAD — Staatssecretaris Brokx van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zal op maandag 27 april een gesprek hebben met het coUe

gen, die zo mogelijk nog dit jaar zullen gen, me zo mogeiijK nog au jaar zunen ^^-jp^ twflalf hpiaarHpnwn. worden aangebracht. Verder vermeldt WOruen IWdaiI OejaaroenWOde investeringslijst de realisering van ningeu, twiutig WOOneeuhede onderbouw vanide Ds. G.H. Kersten- . twppnprsnnnBhiii«. „, „ „„^ school te Yerseke in 1984. De stich- "^n VOOF IWeeperSOOnsnUlSge van burgemeester en wethouders tingskosten hiervan worden geraamd hOUdeUS eU tWaalf eeUgeziuSvan Lelystad over de knelpunten die op 2,3 miljoen gulden. Tenslotte wórdt ^rtninoon n» ovnlnitafionn Lelystad als groeikern ondervindt. op de lijst vermeld de aanleg van een al- WUHHlg*'"- *-'c CApiUIldllCOpLelvstad heeft een taakstelling ee- ^^""^"^ begraafplaats te Hansweert in zet IS 1.214.308 gUldeU mCt Lelystad heen een taaKstellmg, ge- jgg^ bijdrage in de stichtmgskos- „„_ ^„i,„_x _,„„ 7?-, OQA het bijzonder voor woningzoekenden in ncht op ten mmste 1.500 op te leveren jen van de nieuwbouw van het bejaar- CCU teKOrt Van 732.884 gUlhet noordelijk deel van de Randstad, womngen per jaar. Lelystad bouwt m jentehuis „Avondlicht" te Kruiningen dCH. met name Amsterdam. Twee woningbouwrverenigingen: de christelijke woningbouwvereniging „De Opdracht" en de woningbouwvereniging Lelystad nemen een groot deel van de sociale woningbouw voor hun rekening. De woningbouwplanning in Lelystad voor de jaren 1981 tot en met 1985 gaat uit van gemiddeld 2.000 woningen in aanbouw per jaar, te weten in 1981 2.247 woningen; in 1982 1.918; in 1983 1.999; in 1984 2.020 en in 1985 2.099 woningen. Vergeleken met de andere 10 groeikernen heeft Lelystad de hoogste woningproduktie in de periode tot 1985. en de vestiging van een vaste bibliotheek in gebouw Rehoboth te Yerseke. Qp ^g bestemde grond die omringd

Kleed knopen?
Snelknoopmethode en voordelige garens:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.