+ Meer informatie

Van de redaktie

2 minuten leestijd

Het is bemoedigend, dat er elke dagberichten komen van instemming met de uitgave van preken en van „De Pelgrimsreis is voor jong en oud”, van Ds Kok. Zeer binnenkort zal er D.V. een vergadering zijn van de kommissie van redaktie. Dan komen we voor een beslissing te staan. Vermoedelijk zal ernstig overwogen worden de uitgaven door te laten gaan. Daaraan is een financiëel risiko verbonden. We hebben echter hoop, dat dit niet onoverkomenlijk is. Ook wat de uitgave van ons blad betreft hebben we tot hiertoe veler financiële medewerking ondervonden, waardoor er nog geen tekort is. In het volgende nummer kunnen waarschijnlijk nadere mededelingen worden gedaan. Intussen zijn verdere berichten van instemming van harte welkom.

We willen ook nog even uw aandacht vestigen op bovenstaand bericht van de Administratie. Regelmatig moeten de druk-en verzendkosten worden betaald. Dit kan alleen wanneer de abonnementsgelden tijdig binnen komen. We houden er ons van overtuigd, dat ieder graag wil helpen. De administrateur verricht veel arbeid voor ons blad, geheel belangeloos, uit liefde. Hij vraagt nu het voor hemw at gemakkelijk te maken door een spoedige storting. Dat geldt natuurlijk alleen voor hen, die dit nog niet deden. Mogen we aannemen, dat allen aan het vriendelijk verzoek van de Administrateur zullen voldoen? Hartelijk dank.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.