+ Meer informatie

Verenigingsnieuws

3 minuten leestijd

ZAANDAM

Adreswijziging secretariaat van de J.V. te Zaandam: Voorheen: G. J. v. d. Velden, Blauwepad 46. Nu: P. v. Klaveren, Prins Hendrikstraat 116.

ZEIST

Op D.V. Dinsdag 19 Juli a.s., n.m. 7.30 uur hoopt Ds A. Verhagen van Kampen in het kerkgebouw van de Geref. Gem., Torenlaan 38 voor de J.V. „Soli Deo Gloria" te spreken over „Mozes' keuze."

RING FLAKKEE

Op Hemelvaartsdag kwamen de Jongelings-en Meisjesverenigingen der Ger. Gemeenten van Flakkee in het kerkgebouw te Middelharnis in Ringverband bijeen. Te 3 uur opende de voorzitter van de Ring, de heer Th. de Waal te Middelharnis de bijeenkomst met psalmgezang en gebed.

Ouderling M. v. d. Boom sprak een openingswoord, waarin hij wees op de ernst der tijden, de zuigkracht van de wereld, die de jeugd zoekt op te slokken en achtte het groot, dat nog zovelen lust hadden tot onderzoek van Gods Woord en zich onder de Waarheid wilden begeven. Hij wees op de noodzakelijkheid van de wedergeboorte, waartoe Gods Geest zich aan het onderzoek van Zijn Getuigenis mocht paren.

Hierna hield vr. Han Beversluis een goed gefundeerde inleiding over Hand. 2, de uitstorting des Heiligen Geestes op Pinksterdag. Hiermede was men de Heilsfeiten van het kerkelijk jaar wel vooruit, maar reeds driemalen achtereen was over Hemelvaartsdag gerefereerd, waarom nu dit onderwerp werd gekozen, wat zo nauw met Hemelvaartsdag in verband staat. Er volgde een zeer leerzame bespreking, terwijl de inleider zijn onderwerp prima had bestudeerd en de vraagstellers degelijk van antwoord wist te dienen.

Om 5 uur had men een gezamenlijke koffiemaaltijd in een der lokalen van de Chr. School te Sommelsdijk, waaraan' ongeveer 200 jongelui deelnamen. In volmaakte orde had alles zijn verloop.

In de avondvergadering, die om 7 uur begon, refereerde de Weled. Heer J. L. Geluk, Hoofd van de Ger. Gemeenteschool te Tholen over het onderwerp: Verbond en Verantwoordelijkheid.

Dhr Geluk beziet in kort bestek achtereenvolgens:

1. De leer der Verbonden in 't algemeen; 2. Het Werkverbond; 3. Het Verbond der genade in de tijd; 5. De verantwoordelijkheid.

Op boeiende wijze werd punt voor punt afgehandeld en met aandacht gevolgd.

Spr. eindigde met enige persoonlijke ervaringen en een ernstig woord van vermaan om in de dagen der jeugd de Heere te zoeken.

Na deze rede volgde een leerzame bespreking, die echter om tijdswil moest worden afgebroken.

De voorz. dankte de spreker en voorts allen die tot het welslagen van deze dag hadden meegewerkt. Na samenzang eindigde de heer Geluk met dankgebed.

VARIA

„Boven en voor alle boeken lees en herlees gestadig, ook met Annotatiën, den Bijbel, het Woordt van de levendige (levende) God, opdat het woord Christi rijkelijk in u woone, en ghy machtig moogt zijn in de Schriften, gelijk Apollos, Aquila en Priscilla." (Koelman).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.