+ Meer informatie

Anti - apartheidsstreven domineert in Vredesweek

IN NAVOLGING VAN WERELDRAAD EN VN

5 minuten leestijd

„Nieuwe Wapenfeiten" is het motto van de Vredesweek die dit jaar van zondag 22 tot en met zondag 29 september zal worden gehouden. Enerzijds wordt daarbij gedacht aan nieuwe ontwikkelingen in de bewapeningssector, maar anderzijds ook aan allerlei vaak kleine dingen, die door groepjes en enkelingen gedaan worden voor de vrede. Die acties van onderop vinden we heel belangrijk, zo verklaarde ds. J. E. van Veen, de hervormde voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad, donderdagmiddag op de persconferentie. Als recent voorbeeld van zo'n nieuw wapenfeit noemde hij de actie van de politieke dienstweigeraar Kees Vellekoop.

Behalve de Vredeskrant, die in een oplage van 325.000 exemplaren wordt verspreid, heeft het IKV ook een drietal brochures uitgegeven: „De macht van twee of drie", „Scholen in vrede" (gericht op het onderwijs) en „Investeren in rechtvaardigheid".
De titel van de eerste brochure heeft men gemeend te moeten ontlenen aan het woord van de Heere Jezus dat waar twee of drie in Zijn Naam vergaderd zijn, Hij in hun midden zal wezen. In dat kader plaatst het Interkerkelijk Vredesberaad de acties van kleine groepen tegen apartheid, outsponsinaasappels en continudiensten.
De verhalen van de wapenfeiten van Martin Luther King, MalcoIm X, Rosa Parks en andere strijders tegen onrecht moeten steeds weer verteld worden - zo lezen we in deze brochure - „evengoed als de vethalen over Abraham, Gideon, Jezus en Paulus".

RACISME
De strijd tegen het racisme krijgt in deze Vredesweek sterk de nadruk. Dit in het voetspoor van de Wereldraad van Kerken en de Verenigde Naties. In de brochure „Investeren in rechtvaardigheid" komt de oproep van de Wereldraad aan de orde om alle investeringen uit ZuId-Afrika terug te trekken.
Zowel de Hervormde als de Gereformeerde synode, als de Nederlandse vakbeweginig hebben zich tot dusver niet achter dit extreme standpunt van de Wereldraad gesteld. Een delegatie van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond, die dit voorjaar Zuid-Afrika bezocht, kwam zelfs tot de conclusie dat investeringen in Zuid-Afrika wenselijk waren om daardoor het lot van de zwarte bevolking „geleidelijk en evenwichtig" te verbeteren, zo lezen we in de brochure.

Zelf keert het Interkerkelijk Vredesberaad zich tegen de mening van zakenmensen als ir. F. J. Philips dat politiek en zaken doen te scheiden zouden zijn. „Gezien hun eigen woorden - zo concludeert men - is het bijna onredelijk van de heren Philips en Heyn te verwachten dat zij zullen opkomen voor de mensenrechten van de onderdrukte Afrikanen. Kruideniers, zeggen ze zelf, bemoeien zich niet met dit soort zaken. Wie echter mensenrechten zwaarder laat wegen dan een gezonde winstmarge, die per slot van rekening ten koste van vertrapte zwarten wordt verkregen, moet zich achter de resolutie van de wereldraad scharen. Laat het bedrijfsleven maar bewijzen - metterdaad alsjeblieft niet met fraaie woorden - dat deze beslissing fout is. Dan is de wereldraad stellig bereid zijn standpunt te herzien".

INHOUD
Was de Vredeskrant vorig jaar vrij simpel opgezet, ditmaal heeft men wat hoger wilien grijpen. De komst van een nieuwe IKV-secretaris in de heer M. J. Faber, was daar niet vreemd aan, zoals hij zelf toegaf. Hij wilde daarmee ook het grote publiek wat steviger kost voorzetten.
Daartoe behoorde met name het artikel van de dichter Ad den Besten dat de relatie tussen het vredeswerk en het christelijk geloof moest duidelijk maken; een relatie die voor velen niet meer zo erg duidelijk aanwezig is, om het maar voorzichtig te zeggen. Aanvankelijk hield het IKV zich vooral bezig met het vraagstuk van oorlog en bewapening, alhoewel de ontwikkelingshulp wel steeds binnen het gezichtsveld heeft gelegen. Aan het eind' van de jaren zestig ging men echter een. bredere interpretatie van het begrip vrede hanteren.
Ons begrip vrede, zo stelde drs. L. J. Hogebiink, in antwoord op vragen in die richting, is een ander begrip dan Van Dale's woordenboek hanteert. Het gaat ons om de bijbelse vrede, de Bijbelse sjalom. Vrede inpliceert dan ook altijd de gerechtigheid.

GESPREKSPARTNER
Het Interkerkelijk Vredesberaad wil een gesprekspartner zijn binnen de kerken, zo verduidelijkte ds. Van Veen de positie van het IKV. Wij willen de bezinning op de vredesproblematiek bevorderen.
Hij gaf toe dat de Vredeskrant bij de behoudende groepen in de kerken niet zal aanslaan. Daar vindt men het IKV veel te links voor. Toch had hij de indruk dat de afstand tot deze achterban de laatste jaren niet groter was geworden. Eerder viel te constateren dat het IKV achter ging lopen bij meer radicale actiegroepen. Dit zag men echter vooral als een verschil in methodiek. Het Interkerkelijk Vredesberaad kiest voor een voorzichtige aanpak om ook de middengroepen zoveel mogelijk mee te krijgen, aldus ds. Van Veen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.