+ Meer informatie

Restauratieplan voor. bierbrouwerij Zeist

Wellicht subsidie van ruim twee miljoen gulden

3 minuten leestijd

ZEIST — De voormalige bierbrouwerij aan de Hernhuttersingel te Zeist kan binnenkort worden gerestaureerd, indien de raad van Zeist eeh krediet beschikbaar stelt van 200.000 gulden. Dit bedrag is nodig voor het maken van een bestek en tekeningen.

Als het bestek en tekeningen voor 1 mei aanstaande bij de rijksdienst k-oor monumentenzorg binnen zijn, krijgt de gemeente een maximale subsidie van 2,2 miljoen gulden. Mocht er voor 1 mei geen restauratieplan met subsidieaanvraag ingediend zijn, dan zullen de gereserveerde gelden voor een ander doel worden bestemd. Dit buitenkansje zal de gemeente Zeist zich niet voorbij laten gaan, omdat er al jaren plannen bestaan om het zeer vervallen geheel, dat eigendom is van de Broedergemeente, te restaureren.

De Broedergemeente zag financieel geen kans om de voormalige brouwerij te laten restaureren. Dit lukte verschillende instanties en bedrijven die in het verleden plannen hadden om de brouwerij op te bouwen evenmin, omdat met name de financiën en de exploitatie een hinderpaal vormden.

Sobere restauratie

Het krediet van 200.000 gulden is nodig voor de kosten van opmeting, historisch onderzoek, architect, constructeur, advies installaties, coördinatie, reproduktie len voorschotten. Door de gemeente is reeds een globale kostenraming opgesteld. Er wordt uitgegaan van een sobere restauratie, waarbij het binnengebeuren dusdanig van o^zet is dat het gebouw zonder veel aanpassingen geschikt is voor velerlei gebruik.

Dit geldt alleen voor het hoofdgebouw, met een eenvoudige aankleding van de omgeving, omdat alleen voor het hoofdgebouw subsidie kan worden verleend. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 3,6 miljoen gulden. ^ De restauratie van bijgebouwen zal sterk afhankelijk zijn van het toekomstig gebruik en de eventuele externe financiële mogelijkheden. Omdat de Broedergemeente nog steeds eigenaar is, maar zelf geen kans ziet om te komen tot een restauratie, zal de gemeente als coördinator optreden als de restauratie doorgaat. De gemeenteraad beslist op 2 februari aanstaande over het voorstel.

Adriaan van Nassau

De brouwerij werd in het laatste kwart van de zeventiende eeuw gebouwd in opdracht van Willem Adriaan van Nassau, die toen in het Zeister Slot woonde. De bierbrouwerij behoorde bij het Slot Zeist. In eerste instantie was het gebouw een koetshuis met stalling. In de loop van de achttiende eeuw werd het verbouwd tot bierbrouwerij.

In 1745 kwamen koetshuis en stalling in handen van de Hernhutter Cornells Schellinger, die ook het Slot kocht van Willem Adriaan van Nassau. De nieuwe eigenaar bestemde het koetshuis voor huisvesting van ongehuwde mannen, die lid waren van de Broedergemeente. Zij bleven daar totdat het nieuwe complex aan het Broederplein gereed kwam. Na korte tijd verhuurde Schellinger de gebouwen aan de diaconie van de Broedergemeente, die er een brouwerij ging inrichten en exploiteren.

Concurrentie

Het geheel werd verbouwd in de jaren zestig van de achttiende eeuw. De brouwerij bleef in gebruik tot na de Franse tijd. Door concurrentie kon men het niet meer bolwerken en werd de brouwerij met het Slotcomplex geveild. Een lid van de Broedergemeente kocht de gebouwen en begon er een kaarsenmakerij en zeepziedersbedrijf. Daarna werd het complex gebruikt als bergplaats voor tuingereedschap van de Broedergemeente. Het hoofdgebouw werd verhuurd aan een exploitant van roeiboten voor vertier op de Slotvijver en de Zeister Grift. Na de oorlog zijn er verschillende pogingen ondernomen om tot een restauratie te komen, maar die liepen op niets uit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.