+ Meer informatie

BIJ DE 10e JAARGANG

3 minuten leestijd

Negen jaargangen van „Daniël" liggen achter ons en vóór ons hebben wij nu nr. 1 van cle tiende jaargang.

Hier past ons een „Eben Haëzer".

Heeft de Heere het niet boven verwachting wel gemaakt met ons blad „Daniël"?

Wat herinneren wij ons nog goed de ve-!j besprekingen die er alzo gehouden zijn om tot een eigen blad te geraken, 't Liep steeds op niets uit.

De bezwaren waren te onoverkomelijk. En werkelijk, zo eenvoudig is het dan ook niet een eigen blad uit te geven. Vooral nu wij negen „Daniël' - jaren achter de rug hebben en zo ongeveer weten wat er aan het uitgeven van een blad vast zit, kunnen we heel dankbaar zijn, dat het in de hierboven bedoelde jaren maar géén feit is geworden.

Het zou toen op niets zijn uitgelopen en cle mogelijkheid voor later zou daardoor zeer waarschijnlijk geheel verdwenen zijn.

Maar toen in 1945 de eerste contactvergadering na de oorlog kwam, was het niet meer te stuiten.

En zelfs toen hebben we met grote schroom en zorg in het hart cle met algemene stemmen genomen beslissing aanvaard, maar toch was clie schroom en clie zorg vermengd met blijdschap, clat wij er onze steun aan mochten geven om in deze vorm iets te kunnen en te mogen doen voor de jeugd onzer gemeenten.

Wij hebben dat onder biddend opzien tot de Heere gedaan en wij zijn niet beschaamd geworden.

Wel zijn er in deze vele stormen over ons hoofd gegaan en van alle kanten heeft men „Daniël" belaagd en het ook wel verdacht gemaakt. Nomen est omen!

Maar cle Heere heeft ons, soms heel kennelijk, bijgestaan en langzamerhand hebben wij ook cle liefde en het vertrouwen van de zeer velen mogen winnen, clie eerst afzijdig stonden en juist ook van hen clie een leidinggevende positie innemen in onze gemeenten, van onze ambtsdragers, die aanvankelijk met schuchterheid en bezwaren tegenover „Daniël" stonden.

Toen de 9e jaargang begon is het formaat iets vergroot en is de drukker ook een groter lettertype gaan gebruiken. Dat gaf, alles bijeen genomen, alleen maar verbeteringen, maar één ding was jammer.

Dc zogenaamde „kop" van ons blad waarmede wij gedurende acht jaren zo vertrouwd waren geraakt, was nu te klein. Deze kop was geclicheerd naar een destijds gemaakte tekening, terwijl de 9e jaargang het heeft moeten doen met een kopindeling, die cle drukker zelf had ingedeeld, zij het ook met alle zorg. Toch bevredigde dat niet, waarom wij besloten met ingang van cle 10e jaargang ons blad een zodanig aanzien te geven, clat onze lezers en lezeressen daarin ongeveer „Daniël" uit de eerste acht jaargangen terugvinden.

Dit alles is echter maar uitwendig, al rust op ons ook de plicht het uitwendige der dingen evengoed te verzorgen. Het voornaamste zou zijn, als de Heere

Zijn onmisbare zegen wilde gebieden over onze eenvoudige arbeid. Dat Hij zowel ons, clie met de redactie en administratie belast zijn, als allen die hun gewaardeerde medewerking geven, doe blijven bij Zijn onfeilbaar Woord en bij cle leer die naar cle godzaligheid is en ons blad „Daniël" door Gods genade tot zegen van velen gesteld moge worden en bovenal 's Heeren Naam in clit alles wordt verheerlijkt, is onze oprechte wens.

Redactie en Administratie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.