+ Meer informatie

VRIJÜD)

3 minuten leestijd

Gisteren overhandigde de Portugese vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties een brief aan de voorzitter van de Veiligheidsraad >faarin de regering in Lissabon zegt „bereid te zijn de Republiek Guinee—Bissao op een zo vroeg mogelijk tijdstip de jure te erkennen". Èr aan toevoegende dat de formule erkenning volgt zodra de Portugese regering en de Afrikaanse partij voor de onafhankelijkheid van Guinee—Bissao en de Kaapverdische Eilanden (PAIGC) het definitief eens zijn geworden over een bestuursoverdracht van deze voormalige Portugese kolonie in Afrika. De Portugese regering nodigt dan ook alle verbonden en bevriende landen uit Guinee—Biissao onmiddellijk te erkennen en de toelating van de nieuwe Republiek tot de Volkenorganisatie te bespoedigen. Met andere woorden: Portugal eikent het leiderscsap van de PAIGC als wettige.regering van de nieuwe staat Guinee-Bissao en verzoekt alle andere landen aldus te handelen. Het enige wat nog geregeld moet worden is de overdracht van bestuur en de datum waarop de Portugese troepen zich zullen terugtrekken. Een administratief gebeuren dat het functioneren van de bestaande staatsorganen moet garanderen. De Kaapverdische eilanden worden nog niet overgedragen, waarschijnlijk vanwege het strategische belang dat deze eilandengroep heeft. Het PAIGC eist hen rechtens wel op, maar is „tijdelijk" bereid de eilanden nog onder Portugees beheer te laten.

De constitutie van de nieuwe staat Guinee-Bissao beslaat negen getikte velletjes, en garandeert haar burgers onder meer de volgende rechten en plichten; Art. I. Guinee-Bissao is een soevereine, democratische, anti-kolonialistische en antiimpocialistische republiek. Art. 4. In Guinee-Bissao ligt de macht in handen van de werkende klasse die ten nauwste verbonden is met de Afrikaanse partij voor de onafhankelijkheid van GuineeBissao en de Kaapverdische eilanden (PAIGC). Art. 6. De PAIGC is de leidende kracht van de Gemeenschap. Zij is de hoogste vorm van gezag, waarin de wil yan het volk besloten ligt. Zij heeft alle zeggenschap. Art. 29. De Nationale Volksvergadering zal fundamentele kwesties, zoals de uitvoering van politieke, economische, sociale en culturele richtlijnen bespreken. De partij stelt echter deze richtlijnen vast. Art. 39. De president van de Staatsraad vertegenwoordigt de Republiek, hij is het hoofd van het Revolutionaire Volksleger. Art. 50. De regionale raden hebben tot taak het burgerlijke en politieke geweten van de burger te verbeteren. Zij dienen er ook voor te zoi^en dat de behoefte van de bevolking ten opzichte van goederen en diensten bevredigd wordt. Vrijwel tegelijkertijd met de openbaarmaking van de brief van de Portugese regering deelde premier Den Uyl in het VARA-programma „de Rooie Haan" mede dat ook Nederland nu GuineeBissao diplomatiek zal erkennen. Daar onze minister-president zich niet alleen ziet als voorvechter van de bevrijdingsbewegingen, maar ook als een soort geestelijk mentor van het nieuwe democratische bewind in Portugal zouden wij het op prijs stellen van hem te mogen vernemen: • Welke democratische vrijheden heeft het volk van GuineeBissao nu eigenlijk verkregen? • Welke garanties heeft u aan de regering in Lissabon gevraagd, opdat vrije verkiezingen en meningsuiting gegarandeerd zijn?

Tot onze spijt kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat het volk van Guinee-Bissao van de (Caetaanse) regen in de (communistische) drop is gekomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.