+ Meer informatie

Het nut van Jobs beproevingen voor ons

4 minuten leestijd

Zo was het dus nodig dat Job ons tot een voorbeeld gesteld werd, en dat God hem tot het uiterste geslagen heeft, opdat wanneer wij een vergelijking maken van ons met hem, ieder beschaamd staat, aangezien hij niet een weinig moeite verdragen kan, hetzij licht, hetzij middelmatig, want wij zijn zo lichtgeraakt dat het treurig is.

Wanneer God ons enige tegenspoed zendt, is er geen sprake van letten op hetgeen Hij ons bespaart, maar wij voelen ons kwaad, en willen niet getroost worden door het opmerken van de goedheid van God, hierin, dat Hij ons ondersteunt.

Hoe komt dat? Als er iemand ziek is, vindt hij zijn kwaal zo gewichtig, dat hij aan niets anders denkt en niet bedenkt: God geeft mij hier veel middelen om mij te verlichten, ik word geholpen onder mijn lijden, men heeft veel zorg over mij, ik word bediend (gelijk de één zijn vrouw heeft, de ander zijn kinderen, de ander zijn personeel dat hem bijstaat), ik zie dus dat God mij nog niet slaat boven mate. Hij heeft (zeg ik) de geneesmiddelen die voor hem geheel geschikt zijn, hij heeft goederen, of hij wordt ondersteund door anderen.

Maar er is geen kwestie van dat wij aan dat alles denken, maar het lijden neemt ons zo in beslag, dat wij gereed zijn om op de toom te bijten, om ons te ergeren en boos te maken, ja zelfs wrevelig te worden tegenover God. En dit is nog erger ondankbaarheid, want wij moeten als een ramp ons kwelt, altijd denken: o wee, als deze goede God geen medelijden met mij had, wat zou er van worden? Ik moet niet alleen deze ramp ondervinden, maar ik had er veel grotere verdiend en God zal wel het middel vinden mij nog meer te treffen, want er wordt gezegd dat Hij Zijn roede in Zijn koffers verborgen heeft, en wanneer het Hem behaagde ze tegen ons te gebruiken, zouden wij nog wel andere slagen voelen. Wanneer wij aan zulke dingen zouden denken, dan is het zeker dat wij temidden van de grootste kwellingen en moeiten die wij in deze wereld kunnen hebben, getroost zouden zijn; wij zouden zeker verlichting voelen onder deze rampen. Maar wij doen zoiets niet, het is zeker dat deze leer niet voor niets geschreven staat.

Laten wij dus opmerken, dat God in de persoon van Job ons een spiegel geeft, waarin wij zien dat als wij getroffen worden, wij onze rampen niet zo groot moeten maken, dat wij zo teergevoelig zijn dat wij zeggen: ik kan het niet erger hebben.

Laten wij er ons wel voor wachten God op zulk een wijze te tarten, zoals veel onnadenkenden doen, maar dat dit ons in gedachten komt: Het is waar, dat mijn leed mij heel zwaar valt, maar dat komt omdat ik te gevoelig ben; en waar zou ik blijven als mijn God mij niet bij de hand hield?

Want er kan geen sprake van zijn, dat ik alleen dit leed ondervind; er zijn wel andere en grotere en zwaardere. God kent de maat die Hij moet houden als Hij mij slaat; als het Hem zou behagen kon Hij mij in zulke diepe afgronden storten, dat ik daar zou zijn als in de hel.

Ik moet nu dus acht geven op Zijn goedheid en Hem ervoor danken dat Hij medelijden met mij heeft, en dat Hij mij spaart. En dat het zo is, daar is Job, die een man was als ik, en het scheen wel dat hij bewaard werd tot aan het einde, en ik zie hoe God hem geslagen heeft, niet alleen maar met één soort, maar op allerlei wijze.

Wanneer ik dus met hem op de weegschaal gelegd word, dan is er alle reden voor mij om tevreden te zijn, en dat ik mij verneder onder de sterke hand van mijn God, dat ik mij schik naar Zijn goede wil, vragend dat Hij mij bestuurt en dat Hij over mij beschikt als over Zijn schepsel, dat in Zijn hand is. Wanneer wij zo doen, zullen wij voelen dat God altijd nabij is om hen te helpen die vertrouwen op Hem hebben en die zich daarop verlaten.

Uit een preek over Job 1 : 13–19

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.