+ Meer informatie

DISCRIMINATIE

3 minuten leestijd

Het lijkt er wel enigszins op dat ditmaal een deel van de verkiezingsstrijd via de kandidaatstelling wordt uitgevochten. Na een flinke agitatie zijn immers een aantal lijsten van de Nederlandse Volksunie en de Centrumpartij door de hoofdstembureaus ongeldig verklaard.

Daarbij ging het om twee verschillende zaken. In een aantal kieskringen werden deze lijsten ongeldig verklaard omdat er onvoldoende geldige handtekeningen onder stonden. Dat is inderdaad een heel normale reden om een ingediende kandidatenlijst terzijde te leggen.

Er waren bepaalde aanwijzingen dat met name de Nederlandse Volksunie met valse handtekeningen gewerkt zou hebben of onder valse voonwendselen mensen heeft laten tekenen. Anderzijds is het onder de huidige omstandigheden beslist niet uitgesloten dat mensen onder druk gezet worden om te verklaren dat ze niet zelf getekend hebben of dat ze verkeerd waren voorgelicht. Ook dat aspect moeten we in de gaten houden. Het gaat hier immers hard tegen hard.

Veel belangrijker is echter het feit dat in twee kieskringen de kandidatenlijst van de Volksunie om principiële redenen werd afgewezen. Dat gebeurde in Amsterdam en Groningen. In Groningen stelde men dat de doeleinden van de Volksunie in strijd waren met de openbare orde en de goede zeden. In Amsterdam achtte men de doelstellingen van deze partij in strijd met de democratie.

Nu kan het volstrekt duidelijk zijn dat noch de NVU noch de Centrumpartij zich in onze sympathie kan verheugen. Beide partijen baseren zich niet op de Bijbel. Beide partijen gaan uit van de superioriteit van het Nederlandse volk en/of blanke ras.

Maar we voelen er ook niets voor om nu speciaal deze twee partijen uit te sluiten van deelname aan de verkiezingen. En dat tenwijl minstens even verderfelijke partijen als de CPN, de Socialistische Partij en de Internationale Kommunisten Bond wel mee mogen doen.

Zijn die partijen dan wel democratisch? Hebben die wel eerbied voor de persoonlijkheid van ieder mens? Volstrekt niet! En als de Nederlandse Volksunie in strijd is met de openbare orde en de goede zeden, dan geldt dat zeker ook van linksrevolutionaire groepen als de Socialistische Partij en de Internationale Kommunisten Bond. Hun aanhangers lopen bij allerlei rellen voorop. En het is bepaald niet zo dat deze partijen hun mensen oproepen om zich zorgvuldig aan de wet te houden en geen bakstenen door de winkelruiten of naar de politie te gooien.

De afgewezen partijen kunnen in beroep gaan bij Gedeputeerde Staten in de verschillende provincies. Met name is het van belang hoe de beslissing uitvalt ten aanzien van de principiële afwijzing van de Volksunie in Amsterdam en Groningen.

Het zou natuurlijk zeer merkwaardig zijn wanneer de NVU in de provincie Groningen niet mee zou mogen doen aan de TweedeKamerverkiezingen omdat haar doeleinden in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden, terwijl men in Friesland, Drente en andere provincies wel op die partij zou kunnen stemmen.

Hier wreekt zich ook het ontbreken van een centrale beroepsinstantie. Van de beslissingen van de verschillende colleges van GS inzake de geldigheid van kandidatenlijsten, is immers geen hoger beroep meer mogelijk.

Dat kan betekenen dat volstrekt gelijke gevallen geheel ongelijk behandeld worden. En dat is nu juist discriminatie. De hoofdzonde, die de Nederlandse Volksunie verweten wordt!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.