+ Meer informatie

PvdA: afbouw duur van alimentatie

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Vanuit de PvdA-fractie in de Tweede Kamer is de regering gevraagd een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om te komen tot een „afbouw" van de duur van de alimentatie. Volgens de fractie zou een sterke normering aanbeveling verdienen.

Dit standpunt is neergelegd in het donderdag verschenen voorlopig verslag van een bijzondere kamercommissie over het regerings-rapport over de financiële positie van de gescheiden vrouw en haar gezinnen. In dit verslag wordt gesuggereerd om over te gaan tot een alimentatie-regeling, die als volgt is:

 • voor een ontbonden huwelijk dat minder dan twee jaar heeft geduurd geen alimentatierecht

 • voor een huwelijk met een duur van 2 tot 5 jaar hooguit 1 jaar alimentatierecht Voor 5 tot 10 jaar huwelijk hooguit twee jaar en van 10 tot 20 jaar huwelijk hooguit vijfjaar alimentatierecht.

Voor ontbonden huwelijken waaruit kinderen zijn geboren geen alimentatierecht voor de vrouw, maar wel voor de kinderen. Dit alimentatierecht zou kunnen lopen tot het einde van de leerplichtige leeftijd.

In het verslag wordt door de drie christen-democratische fracties (KVP, ARP en CHU) teleurstelling uitgesproken over de door de regering aangekondigde beleidsvoornemens ter verbetering van de sociale positie van de gescheiden vrouwen. Deze fracties noemen het van belang dat ook de maatschappelijk maatschappelijke de bureaus voor levens- en gezinsvragen en het opbouwwerk meer aandacht gaan besteden aan deze categorie. De nxogelijkheden tot om- of bijscholing zou moeten worden vergroot. Vanuit die fracties wordt de regering ook gevraagd haast te maken met de rapportage over de andere soorten onvolledige gezinnen, te weten de weduwnaars, de verlaten vrouwen, de ongehuwde moeders, de verlaten mannen en de nimmer gehuwd geweest zijnde oudere vrouwen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.