+ Meer informatie

Helft belastingplichtigen vult zelf het aangiftebiljet in

3 minuten leestijd

Slechts 49% van de belastingplichtigen vult zelf het aangiftebiljetInkomstenbelasting in. Sinds de invoering van de Oort-wetgevingis hier nauwelijks verandering in opgetreden (in 1990 was dit 46%). Nog steeds is het invullen van de aangiften voor velen te moeilijk. Dit blijkt uit een onderzoek naar het aangiftegedrag en het gebruik van belastinggidsen,uitgevoerd in opdracht van Uitgeversmaatschappij Bonaventura(Elsevier).

De uitkomsten van het onderzoek liggen aan de basis van de introductie van de Elseviers Aangiftehulp, een eenvoudige en complete handleiding voor het invullen van het aangiftebiljet Inkomstenbelasting. Uitgever G.J. Kroes van Bonaventura: „Jaarlijks besteden bijna 1,2 miljoen belastingplichtigen hun belastingaangifte uit aan professionele krachten. De totale kosten worden geschat op minimaal 250 miljoen. Uit onderzoek weten wij dat 30% van degenen die zelf het belastingbiljet invullen, een belastinggids hanteert. Dat dit geen overbodige luxe is werd bevestigd door de Consumenten-geldgids (januari 1992). Hierin werd gesteld dat de toelichting van de Belastingdienst onvoldoende wijst op de (belastingsparende) mogelijkheden en dat hulp in de vorm van een belastinggids dus noodzakelijk blijft." Ook de particuliere belastingplichtige is van mening dat het nieuwe belastingstelsel er niet eenvoudiger op is geworden. Het percentage loonbelastingplichtigen dat meent dat het nieuwe stelsel eenvoudiger is, daalde zelfs van 38% bij de eerste meting in oktober 1991 naar 32% bij de tweede meting. Het ministerie van financiën concludeerde dit in de tweede tussentijdse rapportage over de evaluatie van de Oort-wetgeving (november 1992).

De Aangiftehulp
Het hoofdbestanddeel van de Aangiftehulp wordt gevormd door een eenvoudige en volledige handleiding voor het invullen van de aagiftebiljetten A, E en T. Daarnaast zijn er belastingbesparende tips, voorbeeldbrieven (verzoek om uitstel, bezwaar en beroep) en een overzicht van wetswijzigingen opgenomen. Onder de naam Elseviers Fiscale Bibliotheek wordt jaarlijks een groot aantal geactualiseerde fiscale naslagwerken en softwarepakketten uitgegeven. De meest bekende uitgave is de Elseviers Belastingalmanak. Deze heeft zich in de afgelopen 37 jaar ontwikkeld tot een complete en actuele fiscale vraagbaak, zowel voor het invullen van de belastingaangiften als voor de rest van het jaar.

Diskette
Voor de computerbezitter is er de Belastingdiskette, die in combinatie met zowel de Belastingalmanak als de Aangiftehulp te gebruiken is. Stap voor stap loodst de computer u door het aangiftebiljet heen en neemt alle berekeningen van u over Elke verandering wordt onmiddellijk doorgerekend, zodat u direct de gevolgen ziet. Telkens wordt verwezen naar de desbetreffende pagina's van de gidsen. De geprinte uitdraai kan desgewenst als officiële aangifte worden ingediend.
De Aangiftehulp 1993 kost ƒ 17,90, de Belastingdiskette 1993 ƒ 32,50;
de Belastingalmanak 1993 komt op ƒ 24,95. Verkrijgbaar in de boekhandel.

----------------------------------------------------------------------------------------
Nuttige tips uit de ''Aangiftehulp"
-De drempels voor giftenaftrek en de aftrek wegens buitengewone lasten verhinderen soms dat u daadwerkelijk voor aftrek in aanmerking komt. Het kan daarom voordelig zijn om uw uitgaven voor twee of meer jaren in één jaar te betalen. Voor de premie ziektekostenverzekering is dat echter niet mogelijk.
- U bent niet aan uw aangifte gebonden. Nadat u het biljet hebt ingeleverd, kunt u alsnog een ander standpunt innemen. Dit kan ook nog in de bezwaar- en beroepsfase. Alle onderdelen van de aangifte kunnen dan nog worden gewijzigd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.